Tematică: Biserica Categorie: Biserica și lucrarea bisericii

Ce este o biserică locală?

Jonathan Leeman

O biserică locală este un grup de creștini care se strâng cu regularitate în Numele lui Hristos pentru a-și reafirma oficial și pentru a se supraveghea reciproc ca membri în Hristos Isus și în Împărăția Lui, prin predicarea Evangheliei și prin rânduielile Evangheliei. Știu că se poate să sune un pic greoi, dar observă cele cinci părți din această definiție:

  • un grup de creștini;
  • o strângere cu regularitate;
  • exercitarea la nivelul congregației a reafirmării și supravegherii;
  • scopul de a-L reprezenta oficial pe Hristos și domnia Lui peste pământ – ei se strâng în Numele Lui;
  • folosirea predicării și a rânduielilor cu acest scop.

La fel cum pronunțarea unui păstor transformă un bărbat și o femeie într-un cuplu căsătorit, tot așa ultimele patru puncte de mai sus transformă un grup obișnuit de creștini care petrec timp împreună în parc – presto! – într-o biserică locală.

Strângerea este importantă dintr-o mulțime de motive. Unul este că acela este locul unde creștinii își declară dedicarea supremă „în public”. Este un avanpost sau o ambasadă, fața publică a poporului nostru viitor. Și acela este locul unde ne plecăm înaintea Împăratului nostru, lucru pe care noi îl numim închinare. Faraonii lumii ni se pot împotrivi, dar Dumnezeu Își atrage poporul din toate națiunile ca să I se închine. El va forma congregația Lui puternică.

Strângerea laolaltă este și locul unde Împăratul nostru pune în aplicare stăpânirea Lui prin predicare, prin rânduielile bisericii și prin disciplină. Predicarea Evangheliei explică „legea” poporului Lui. Ea declară Numele Împăratului nostru și explică jertfa pe care El a făcut-o ca să devină Împăratul nostru. Ea ne învață care sunt căile Lui și ne confruntă când nu suntem ascultători de El. Și ne asigură de revenirea Lui iminentă.

Prin botez și Cina Domnului, biserica flutură steagul și poartă uniforma de armată a națiunii noastre. Ele ne fac vizibili. A fi botezat înseamnă să ne identificăm cu Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, și în unire cu moartea și învierea lui Hristos (Matei 28:19; Rom. 6:3-5). A primi Cina Domnului înseamnă să proclamăm moartea Lui și calitatea noastră de membri ai trupului Său (1 Cor. 11:26-29; cf. Matei 26:26-29). Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie cunoscut și deosebit ca atare. El vrea să existe o linie de demarcație între biserică și lume.

Ce este biserica locală? Este instituția pe care Isus a creat-o și a autorizat-o să propovăduiască Evanghelia Împărăției, să îi confirme pe cei ce spun că o cred, să supravegheze ucenicia lor, și să îi scoată la lumină pe impostori. Toate acestea ne arată că noi nu ne alăturăm bisericilor ca unor cluburi. Noi ne supunem lor.Acest articol este extras din cartea Church Membership: How the World Knows Who Represents Jesus (Crossway).

Sus