Tematică: Rugăciunea Categorie: Viață creștină

O rugăciune la început de an

James W. Weir

de James W. Weir, 1879

O, Doamne, Dumnezeul care stăpânește peste ani, dorim să venim astăzi înaintea Ta, în zorii unui nou an, recunoscând că Tu ai fost Izvorul tuturor îndurărilor de care am avut parte în zilele din trecut, Sursa tuturor mângâierilor prezente și Nădejdea binelui viitor. Tu ne-ai dat primăvara cu iarba ei verde, vara cu secerișul ei aurit, toamna cu roadele bogate și iarna cu mantia ei de gheață, sub care Tu pregătești pământul pentru o nouă viață de frumusețe și abundență. În toate aceste anotimpuri, Tu ne-ai încununat cu blândețea Ta iubitoare și cu îndurarea Ta. Da, am avut parte de încercări, necazuri și suferințe, dar dacă le comparăm cu îndurările Tale sau cu păcatele noastre, ele au fost cu adevărat puține și scurte, ne-au fost trimise cu scopuri bune, și avem încrederea că unele dintre ele au fost binecuvântate în rezultatele lor asupra noastră, lucrând pentru noi și în noi roadele pline de pace ale neprihănirii.

Dar, o, ce mulțime de bunătăți au fost acestea pentru noi când ne uităm înapoi peste anul care tocmai s-a încheiat! Sănătatea, puterea, hrana, hainele, casa, prietenii, rudele, mângâierile, plăcerea, nădejdea, utilitatea – toate ne-au fost date din mâna Ta bogată, astfel că o zi după alta ne vorbește despre bunătatea Ta, și o noapte după alta ne aduce aminte de îndurările Tale.

Și, o, Doamne, nu vrem să uităm ceea ce prețuiește mai mult decât toate acestea, anume că Tu ne-ai dat pe tot parcursul anului binecuvântările mântuirii. Dacă ne-am folosit bine de ele și dacă am trăit la înălțimea valorii lor, nu trebuie să ne temem de trecerea timpului, căci fiecare an care trece nu face decât să ne aducă mai aproape de acea viață nesfârșită de fericire. Dar dacă am respins acele binecuvântări, atunci trecerea într-un nou an nu ne-a adus decât cu alte 12 luni mai aproape de pierzare.

Iar acum, o, Doamne, nu știm ce va veni asupra noastră în anul care ne stă înainte. Se poate ca peste noi să vină necazurile și suferințe, și dacă va fi așa, te rugăm, o, Doamne, să ne sfințești în suferințele noastre. Se poate ca unii dintre noi să fim duși în acest an în locuința strâmtă rânduită pentru toți oamenii. Doamne, fă-ne să ne petrecem timpul care ne-a mai rămas cu temere de Tine, iar dacă ne vom întâlni cu regele groazei [moartea], fie ca lovitura lui finală să fie pașaportul nostru către viața veșnică.

O, Dumnezeul nostru, ajută-ne să cântărim bine și să ne achităm de toate responsabilitățile inimii și vieții care stau înaintea noastră în perioada de timp pe care încă n-am călătorit și care ne este necunoscută, dar importantă. În timp ce ne gândim la moarte și la veșnicie, nu ne lăsa să uităm că, atât timp cât se spune azi și înainte ca noaptea să vină, când niciun om nu mai poate lucra, Tu ne-ai rânduit sfere ale responsabilității și acțiunii pe care ne ceri să le ocupăm până la venirea Ta. Te rugăm ca, de dragul lui Hristos, să ne dai ochi ai minții ca să pricepem și o inimă ca să iubim toate poruncile Tale. Iar dacă va fi voia Ta ca să ne lungești anii, fă-ne să ne uităm înapoi peste ei ca peste ani folosiți în slujba Ta și să spunem că, „pentru noi, a trăi este Hristos”. Dar dacă vei pune punct vieții noastre de încercări, o, Te implorăm, dă-ne harul să putem spune cu o bucurie nesfârșită și negrăită că „a muri este un câștig”.

O, Doamne, lasă ca îndurarea să fie peste toate acțiunile providenței Tale peste semenii noștri în acest an. Ai milă de săraci! Ridică-i pe cei căzuți și vorbește-le de pace celor întristați. Eliberează-i pe cei asupriți. Mângâie-i și sfințește-i pe cei în suferință. O, Doamne, binecuvântează Biserica Ta. Însuflețește și împrospătează lucrarea Ta în mijlocul anilor și, în mânia Ta, adu-ți aminte de îndurarea Lui. Dă-i frumusețe în loc de cenușă și untdelemnul bucuriei în loc de întristare. Îmbrac-o din plin cu înțelepciunea care vine de sus. Desăvârșește în ea acea lucrare a harului Tău fără plată, prin care copiii Tăi mor față de păcat și trăiesc pentru neprihănire. Învioreaz-o cu dragoste pentru fapte bune, ca să fie o mlădiță care rămâne în viță și care aduce multe roade. O, trimite toiagul Tău din Sion, și fă ca poporul Tău să fie dornic de ascultare în ziua puterii Tale.

Și, o, Doamne, fă ca acest an să se deosebească de alții prin mulțimea celor care se vor întoarce de la păcat la neprihănirea Ta. Oriunde este propovăduită Evanghelia, fă-o să aibă cale liberă și să aducă rod bogat. O, fă ca dragostea Ta față de păcătoși, manifestată prin îndurările providenței Tale, prin îndemnurile Cuvântului Tău, prin darul Fiului Tău și prin lucrarea Duhului Tău, să îi câștige astfel încât ei să treacă de la slujirea Satanei la consacrarea față de Tine, Dumnezeul nostru. Doamne, crește numărul celor care cutreieră pământul în lung și în lat ducând lumina cunoștinței Tale. O, fie ca mesajul mântuirii dus de ei să ajungă în acest an la multe popoare și neamuri, cărora nu le-a fost vestită până acum Evanghelia veșnică, și ca Hristos să fie onorat prin răscumpărarea lor din robia vrăjmașului și prin aducerea lor la înfiere în familia copiilor lui Dumnezeu.

O, Doamne, Ție vrem să Îți recunoaștem Împărăția, puterea și slava, spre gloria Numelui Tău cel mare, prin Isus Hristos, Mântuitorul si Domnul nostru, în vecii vecilor. Amin.

Sus