Frumusețea lui Hristos este fără egal. Ne-am putea aștepta ca o asemenea glorie divină, dacă a locuit vreodată pe pământ – acea Shekinah1 venită în lume – să fie așezată într-un templu, cu toată splendoarea demnității ei. Totuși, găsim scrise lucruri ca acestea: „De aceea, când intră în lume, El zice: Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup” (Evrei 10:5). Acesta era un trup pregătit de Duhul Sfânt, un trup real, dar fără păcat, în care Fiul lui Dumnezeu trebuia să locuiască.

De aceea, îl descoperim pe artistul inspirat ilustrând frumusețea lui Hristos ca Om, portretizându-L astfel: „Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale” (Psalmul 45:2). Întrucât El însuși este Sursa și Autorul oricărui lucru frumos, frumusețea Lui eclipsează toate celelalte lucruri din univers. Nouă ne place să vedem lucrarea frumuseții Lui în forme variate și nenumărate care încă împodobesc și îmbogățesc această lume decăzută. Hristos a creat toate constelațiile strălucitoare. Hristos a aprins toți acei sori arzători. Hristos a ridicat Alpii acoperiți de zăpadă și dealurile învelite în nori. Hristos a întins văile pline de verdeață. Hristos a creat și a pictat acel trandafir roșu, acel liliac grațios, acea ferigă zveltă, acea floare de mare uimitoare, lovită de țărm, acea violetă de pe cărare, care cerne picătura de rouă în razele soarelui, acel pârâu unduios și acea creangă plină de frunze ce foșnesc în adierea vântului. Hristos a pictat acel peisaj extraordinar, îmbrăcându-l în haina lui verde și vie. Hristos a parfumat aerul cu mirosul florilor câmpiei și a săpat adâncul acelui ocean fremătând, îmbrăcându-l cu frumusețe prin briza blândă și cu groază în grandoarea lui, când aruncă asupra lui o furtună uriașă. Cu adevărat, „orice lucru El îl face frumos la vremea lui” (Eclesiastul 3:11). O, ce fericire să Îl văd pe Dumnezeul întrupat, care a venit să ne mântuiască, revărsând din marea bogăție a resurselor Sale nelimitate toate aceste giuvaieruri, făcând așa încât casa omului păcătos să fie atât de bogată, atât de frumoasă și atât de plăcută.

Dar cine poate descrie frumusețea Lui? Persoana Lui este atât de frumoasă, natura Lui atât de sfântă, inima Lui atât de curată, atitudinea Lui atât de blândă, privirea Lui atât de pătrunzătoare și convingătoare, și vocea Lui atât de înduioșătoare. Întregul Său caracter, viața Sa și purtarea Lui sunt atât de împodobite cu orice perfecțiune omenească, spirituală și divină, formând cu adevărat o imagine de neînchipuit, încât nu s-a găsit niciun peisaj prin care Biserica, în gândirea ei dreaptă și înălțătoare, să Îl poate descrie altfel decât ca „deosebit dintre zeci de mii” (Cântarea Cântărilor 5:10) și „cu totul fermecător” (5:16, lit. KJV).

Dar frumusețea lui Hristos este împărtășită de toți cei care sunt uniți cu El. Fiind spălat în sângele lui Hristos, îmbrăcat în neprihănirea Lui și împodobit cu harurile Sale, fiecare credincios este frumos ca urmare a frumuseții lui Hristos cu care este acoperit. Și mai sunt lucruri în fața cărora să ne minunăm, pentru că mai sunt lucruri pe care să le învățăm despre Dumnezeu. Mai sunt frumuseți de descoperit pentru că există mult mai multe bogății în Hristos pe care acel sărman păcătos, care se agață de El cu pocăință, cu credință și dragoste față de cruce, le descoperă privind către Dumnezeu ca un copil iertat, pulsând cu o viață venită de la Duhul Sfânt, frumuseți și bogății mai mari decât toată această vastă creație, care este împodobită și strălucește în forme nenumărate și atractive.

Cititorule, ți-a captivat privirea frumusețea lui Hristos, ți-a străpuns ea sufletul și te-a transformat, reflectând chipul Lui în principiile tale de viață, în atitudinea ta asemănătoare cu a lui Hristos, în umblarea ta ca a Lui, și în întreaga ta viață ca a Lui? Atunci, chiar dacă această copie a Sa este neclară și imperfectă, după scurtă vreme va fi desăvârșită, atunci când „Îl vei vedea pe Împărat în strălucirea Lui” (Isaia 33:17) și când te vei alătura celor desăvârșiți care înconjoară scaunul lui Dumnezeu și al Mielului. Dacă așa stau lucrurile, atunci străduința ta trebuie să fie să admiri, să studiezi și să oglindești frumusețea lui Hristos, căci ea este fără seamăn! „Este un portret desăvârșit!”, a exclamat un păgân, atunci când caracterul lui Hristos a fost înfățișat înaintea lui. Este un portret desăvârșit, așa că ești chemat să-l cercetezi, să îl transferi în ființa ta și să te păzești ca nu cumva să-i permiți frumuseții creaturii să acopere sau să umbrească chiar și o licărire din frumusețea fără egal a lui Hristos înaintea ochilor tăi.


Fragment din lucrarea None Like Christ (New York: Anson D. F. Randolph, 1868), p. 21-27.


Note bibliografice și explicative

(1) Shekinah – gloria strălucitoare a lui Dumnezeu făcută vizibilă ochiului omului sub forma norului luminos și strălucitor. Aceasta a apărut pentru prima dată în Exod ca un stâlp de nor în timpul zilei și ca unul de foc în timpul nopții (Exod 13:21-22). Mai târziu, ea a acoperit muntele Sinai (Exod 24:16), a umplut cortul întâlnirii (Exod 40:34-35) și Templul (1 Împărați 8:11). Un aspect important este că Ezechiel a zugrăvit depărtarea gloriei Domnului ca urmare a păcatului omului (Ezechiel 10:18). După o îndelungă absență, gloria Shekinah a reapărut în Hristos la schimbarea la față (Matei 17:5).

Sus