Tematici: Interpretarea Scripturii (hermeneutică) Scriptura Categorii: Doctrine biblice Scriptura

Cheia cunoașterii Bibliei

J. C. Ryle

Și a început de la Moise și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El (Luca 24:27).

Să remarcăm în acest verset cât de plin de Hristos este Vechiul Testament. Ni se spune că Domnul nostru a început „de la Moise și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El”.

Cum să explicăm aceste cuvinte? În ce fel a arătat Domnul nostru „toate… cu privire la El” în fiecare parte din ogorul Vechiului Testament? Răspunsul la aceste întrebări este scurt și simplu. Hristos a fost substanța fiecărei jertfe rânduite în Vechiul Testament prin Legea lui Moise. Hristos a fost adevăratul Eliberator și Împărat pentru care toți judecătorii și eliberatorii din istoria ebraică au fost simboluri tipologice. Hristos este Profetul mai mare decât Moise, care avea să vină, a cărui venire glorioasă a umplut paginile profeților. Hristos a fost Sămânța adevărată a femeii, care avea să zdrobească capul șarpelui – adevărata Sămânță în care toate popoarele aveau să fie binecuvântate, adevăratul Șilo în jurul căruia popoarele aveau să fie adunate, adevăratul Țap ispășitor, adevăratul Șarpe de aramă, adevăratul Miel către care îndrepta atenția jertfa de fiecare zi, și adevăratul Mare Preot pentru care fiecare urmaș al lui Aaron a fost o imagine tipologică. Aceste lucruri – sau ceva asemenea lor, nu ne îndoim – erau unele dintre lucrurile pe care Domnul nostru le-a explicat pe calea către Emaus.

Să rămână un principiu bine stabilit în mințile noastre când citim Biblia, că Hristos este suma centrală și esența întregii cărți. Atât timp cât Îl avem pe El în vedere, nu vom greși niciodată în cercetarea noastră după cunoașterea spirituală. Odată ce Îl pierdem pe Hristos din vedere, vom considera că întreaga Biblie este întunecată și plină de dificultăți. Cheia pentru cunoașterea Bibliei este Isus Hristos.


Fragment din Expository Thoughts on Luke, Vol. 2 (New York: Robert Carter & Brothers, 1879), 500-501.

Sus