Și a început de la Moise și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El (Luca 24:27).

Cei doi ucenici aflați pe drumul către Emaus au făcut cea mai folositoare călătorie din viața lor. Tovarășul lor de călătorie și Învățătorul lor era cel mai bun dintre dascăli. Interpretul era unul dintr-o mie, „în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Col. 2:3). Domnul Isus S-a smerit să devină un predicator al Evangheliei, și nu S-a rușinat să Își împlinească chemarea înaintea unei audiențe formate din două persoane, și El nu refuză acum să devină învățătorul uneia singure. Haideți să curtăm compania unui Învățător atât de bun, căci nu vom fi înțelepți spre mântuire până ce El nu este făcut înțelepciune pentru noi.

Acest Dascăl fără rival a folosit în lecția Lui cea mai bună dintre cărți. Deși era în stare să reveleze adevăruri proaspete, El a preferat să le expună pe cele vechi. El cunoștea, ca urmare a atotștiinței Lui, care era calea cea mai instructivă de dare de învățătură; și prin îndreptarea către Moise și proroci, El ne-a arătat că cea mai sigură cale către înțelepciune nu este speculația, argumentația sau cărțile umaniste, ci meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai bună cale prin care putem deveni bogați spiritual în cunoașterea cerească stă în a săpa în această mină de diamante, să strângem perle din această mare cerească. Când Isus însuși a căutat să îi îmbogățească pe alții, El S-a îndreptat către cariera Sfintei Scripturi.

Cei doi favoriți au fost îndreptați către a lua în considerare cel mai bun dintre subiecte, căci Isus a vorbit despre Isus și a explicat lucrurile privitoare la Sine. Aici diamantul taie diamantul, și ce ar putea fi mai admirabil? Stăpânul casei descuie ușile Sale, îi conduce pe oaspeți la masa Lui și pune înaintea lor delicatesele Sale. Cel ce a ascuns comoara în ogor îi călăuzește pe căutători către ea. Domnul nostru a discutat natural despre cel mai suav dintre subiecte, și n-a putut găsi unul mai suav decât propria Persoană și lucrare.

Ar trebui să cercetăm mereu Cuvântul având privirea îndreptată către acest subiect. O, dacă ne-ar fi dat harul să studiem Biblia avându-L pe Isus deopotrivă ca Învățătorul și lecția noastră!


Fragment din Morning and Evening: Daily Readings (London: Passmore & Alabaster, 1896).


Cercetați Scripturile… ele mărturisesc despre Mine. – Ioan 5:39

Sus