Jonathan Edwards

Jonathan Edwards (1703-1758) a fost predicator, evanghelist şi teolog protestant congregaţionalist. Edwards a jucat un rol covârşitor, alături de George Whitefield, în Prima Mare Trezire Spirituală (First Great Awakening) din America. El este şi autorul mai multor cărţi şi predici care au influenţat gândirea creştină şi de care Dumnezeu a găsit plăcere să Se folosească pentru convertirea multor oameni de-a lungul ultimelor secole. 

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

18 rezultate
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

6 min
articol

Suferințele lui Hristos profețite

Prin profețiile din vechime, suferințele lui Mesia trebuiau să fie extrem de mari. „Căci zilele mele pier ca fumul, și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima îmi este lovită, și mi se usucă întocmai ca iarba; până și pâinea uit să mi-o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele […]

28 min
Număr revistă

Nr. 26. Hristos în Vechiul Testament

Unul dintre elementele fundamentale ale înțelegerii și interpretării corecte a Scripturii ține de observarea legăturilor și referințelor între pasajele din Vechiul Testament și împlinirea sau descoperirea lor în Domnul Isus Hristos, în Persoana și lucrarea Lui.

5 min
carte

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios

Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios a fost doar una din predicile obișnuite ale marelui predicator Jonathan Edwards, dar a rămas în istoria creștinismului ca model de predicare serioasă a mesajului mântuirii.

1 min
articol

Efectele trezirii

Oricare ar fi fost imprudențele și orice lucruri nepotrivite ar fi existat; orice vehemență a patimilor și orice porniri ale imaginației, emoțiilor și entuziasmului am văzut; oricare ar fi fost greșelile în judecată și oricât zel indiscret am fi văzut manifestat; și oricare ar fi fost agitațiile, epuizările și pornirile trupești; totuși, este ceva clar […]

14 min
Număr revistă

Nr. 21. Trezirea spirituală

Ce este trezirea, care sunt trăsăturile ei biblice și motivațiile în rugăciunea pentru trezire?Cum ar trebui să ne rugăm pentru trezire?

2 min
Număr revistă

Nr. 20. Răscumpărarea timpului

Timpul este poarta omului către eternitate. Ce presupunesă îl răscumpărăm, de ce este important acest lucru și ceimplicații are pentru...

2 min
articol

Timpul este extrem de prețios

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5:16). Ar trebui să punem un preț mare pe timp și să fim foarte atenți să nu îl irosim. De aceea, suntem îndemnați să manifestăm înțelepciune și circumspecție1 ca să îl putem răscumpăra.2 De aici rezultă că timpul este extrem de prețios. Timpul este prețios din următoarele motive: […]

12 min
Număr revistă

Nr. 15. Uniți cu Hristos

O unire minunată – Arthur W. Pink (1886-1952): o introducere în această doctrină foarte profundă și încurajatoare, dar adesea neglijată. Natura unirii cu Hristos – John Murray (1898-1975): o vedere generală biblică, atent creionată, asupra aspectelor spirituale și tainice ale unirii credinciosului cu Hristos. O unire veșnică a dragostei – John Gill (1697-1771): dragostea lui […]

2 min
articol

Îndreptățiți în Hristos

… pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. (Rom. 4:5). Când se spune că noi nu suntem îndreptățiți prin nicio neprihănire sau bunătate a noastră, ceea ce textul dorește să spună nu este o respingere […]

12 min
articol

Înaintea Mesei Domnului

Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. (1 Corinteni 11:28-29). Oamenii ar trebui să se cerceteze pe ei înșiși pentru a vedea dacă pot […]

16 min
Număr revistă

Nr. 13. Cercetarea de sine

Cercetarea de sine explicată – Thomas Watson (c. 1620-1686): o introducere în responsabilitatea credinciosului de a-și cunoaște starea spirituală înaintea lui Dumnezeu prin cercetarea anatomiei sale spirituale – regula, dificultățile și motivațiile acestei discipline. Cercetați-vă! – Charles H. Spurgeon (1834-1892): o vedere generală asupra unor provocări care izvorăsc din cercetarea de sine. Cercetează-ți credința – […]

2 min
carte

Un singur plan

Istoria lucrării de răscumpărare

Pentru Edwards, tot ceea ce s-a petrecut în istoria lumii a fost planificat în lumina măreței lucrări de răscumpărare realizată de Isus Hristos… planul măreț și unic al lui Dumnezeu.

3 min
Număr revistă

Nr. 2. Evanghelia

O veste din Cer – Evanghelia lui Isus Hristos este un mesaj divin și istoric, o comoară a veștii bune care trebuie crezută. (Thomas Boston) Care este mesajul Evangheliei? – explică faptul că Evanghelia este compusă din patru ingredient esențiale: un mesaj despre Dumnezeu, un mesaj despre om, un mesaj despre Isus Hristos și o […]

1 min
articol

Înțelepciunea lui Dumnezeu în substituția lui Hristos

„…pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efes. 3:10). Înțelepciunea manifestată în calea mântuirii prin Isus Hristos este mult peste înțelepciunea îngerilor. Aici este menționată ca unul dintre scopurile lui Dumnezeu în revelarea planului mântuirii noastre, așa încât îngerii să o poată […]

22 min
Număr revistă

Nr. 7. Substituția

Esența Evangheliei – o explicare a doctrinei substituției, care analizează Persoana fără păcat a lui Hristos și lucrarea Sa răscumpărătoare de la crucea Calvarului. (Charles H. Spurgeon, 1834-1892) Lucrarea federală a lui Hristos – explică faptul că nu putem înțelege cu adevărat substituția făcută de Hristos fără a înțelege lucrarea Sa de Reprezentant al poporului […]

2 min
articol

Iertare pentru cel mai mare păcătos

„Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!” (Ps. 25:11). Doctrina: Dacă venim cu adevărat la Dumnezeu pentru a căpăta îndurare, grozăvia păcatului nostru nu va constitui un impediment în calea iertării noastre. Iată lucrurile necesare ca să venim cu adevărat la Dumnezeu, cerând îndurare: Trebuie să ne vedem ticăloșia și să fim conștienți […]

10 min
Sus