William S. Plumer

William S. Plumer (1802-1880): predicator și autor prezbiterian american; s-a născut în Greensburg, PA, SUA.

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

13 rezultate
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

6 min
articol

Caracteristicile providenței

Providența lui Dumnezeu decurge din natura Sa. Ea este sfântă, dreaptă, binevoitoare, înțeleaptă, supremă și suverană, sigură și stabilă, puternică și irezistibilă. Lumea aceasta și inima neînnoită sunt păgâne în înclinațiile lor. Lor nu le place să Îl păstreze pe Dumnezeu în gândurile lor. Învățătura epicuriană[1] care insinuează că Dumnezeu este prea înălțat ca să […]

15 min
Număr revistă

Nr. 27. Providența lui Dumnezeu

În acest număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, vei descoperi Dumnezeul care domnește peste fiecare atom din Universul Lui spectaculos.

4 min
articol

Hristos în cartea Psalmilor

Cel mai important lucru în discuție în ce privește interpretarea Psalmilor este legat de aplicarea lor la Hristos. Cât de mesianici sunt ei? Are vreo parte din ei o aplicare primară la David sau Solomon, și o referire secundară la Hristos? Au fost acești regi personaje tipologice pentru Mântuitorul? Dacă da, cât de departe putem […]

12 min
Număr revistă

Nr. 26. Hristos în Vechiul Testament

Unul dintre elementele fundamentale ale înțelegerii și interpretării corecte a Scripturii ține de observarea legăturilor și referințelor între pasajele din Vechiul Testament și împlinirea sau descoperirea lor în Domnul Isus Hristos, în Persoana și lucrarea Lui.

5 min
articol

Smerirea lui Hristos

În ceea ce privește smerirea1 Mântuitorului nostru, limbajul Scripturii este unul categoric: El „S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 2:7-8). Aceasta este o […]

24 min
Număr revistă

Nr. 11. Gloria lui Hristos

Privind la gloria lui Hristos – o introducere într-un subiect vital – unul dintre cele mai mari privilegii pe care un credincios le are în această lume și în veșnicie este să privească la gloria Domnului Isus Hristos. – John Owen (1616-1683) Gloria lui Hristos – Ce este gloria lui Hristos? Aveți aici un răspuns […]

2 min
articol

Hristos înălțat și proslăvit

Prima etapă în proslăvirea lui Hristos a constat în învierea Lui, cea de-a doua în înălțarea Lui la cer și cea de-a treia în așezarea Lui la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece ne-am uitat deja pe scurt la prima, ne vom îndrepta atenția acum către celelalte două. I. Înălțarea lui Hristos: 1. După ce a fost […]

16 min
articol

Hristos, Mijlocitorul legământului

Nimeni nu poate citi Scriptura fără să vadă că Isus Hristos ocupă locul central în planul de mântuire. (1) Despre El se spune că este Cel dintâi și Cel de pe urmă, Alfa și Omega, Autorul și Desăvârșitorul credinței. El este Păstorul sufletelor, Izvorul de apă vie, Capul Bisericii, Luceafărul strălucitor al dimineții, Trandafirul din […]

9 min
Număr revistă

Nr. 9. Lucrarea lui Hristos

Nicio învățătură mai minunată – dintre toate lucrurile pe care cunoștința omului le poate obține, nimic nu se compară cu minunăția învățăturii despre lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. – John Flavel (c. 1630-1691) Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu – o introducere asupra hotărârii veșnice și mărețe a lui Dumnezeu de a mântui […]

2 min
articol

Ce este pocăința?

Pocăința ține exclusiv de religia păcătoșilor. Ea nu-și are loc în niciun fel în viața ființelor care nu au căzut în păcat. Acela care nu a săvârșit niciodată nici măcar un singur act păcătos, sau care nu are o natură păcătoasă, nu are nevoie de iertare, de convertire sau de pocăință. Îngerii sfinți nu se […]

10 min
Număr revistă

Nr. 3. Pocăința

Ce este pocăința? – o definire clară a pocăinței, extrasă din Scriptură și sumarizată în mărturisirile de credință. (William Plumer) Necesitatea pocăinței – explică faptul că, fără pocăință, nu există iertarea de păcate și nicio fericire durabilă în această viață și în cea de apoi. (J.C. Ryle) Șase ingrediente ale pocăinței – o discuție detaliată […]

2 min
Sus