Broșuri și tractate evanghelistice

Broșuri și tractate evanghelistice

Avem marea plăcere să îți punem la dispoziție, alături de cărți, articole, predici și buletine duminicale, și câteva dintre broșurile de evanghelizare concepute și utilizate de Asociația MAGNA GRATIA, precum și de alte misiuni creștine și biserici.

Având convingerea c
ă nu suntem perfecți în ceea ce facem, dar având dorința de a sluji cât mai bine Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, suntem deschiși oricărei opinii critice și gata să colaborăm pentru a îmbunătăți atât aspectul grafic al broșurilor, dar mai ales conținutul acestora.

Asociația MAGNA GRATIA
 nu produce și nu distribuie broșuri evanghelistice pe suport de hârtie decât cu totul izolat. Cu toate acestea, am decis să publicăm broșurile noastre pe internet și să le oferim posibilitatea credincioșilor interesați și bisericilor locale să le utilizeze, imprimându-le pe cont propriu. Avem însă rugămintea de a nu altera conținutul lor prin re-editare, fără acordul prealabil scris al nostru, în calitate de autori.

Pentru personalizarea datelor de contact de pe aceste broșuri, precum și pentru alte modele, v
ă rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact. Pentru modelele de brosuri, dați click pe titlul broșurii dorite (format Adobe Reader PDF). Vă rugăm să notați că fișierele PDF de pe website au rezoluția intenționat alterată și sunt securizate pentru a preveni modificarea sau utilizarea abuzivă (de ex. comercializarea).

Pentru alte materiale evanghelistice, vă rugăm să consultați secțiunea Predici și Eseuri, precum și secțiunile Cărți Evanghelistice respectiv Cărți Evanghelizare.

Vă rugăm să notați că toate publicațiile MAGNA GRATIA, inclusiv publicațiile Societății Misionare CORESI (preluate integral de MAGNA GRATIA) sunt proprietatea intelectuală EXCLUSIVĂ a Asociației MAGNA GRATIA. Faptul că le oferim gratuit în format electronic nu trebuie înțeles ca pe o permisiune de a le tipări, posta sau utiliza în orice format, în orice scop și pe orice portal decât cel pus la dispoziție de MAGNA GRATIA. În cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală, MAGNA GRATIA își rezervă dreptul de a acționa conform legislației pentru protejarea publicațiilor proprii. Pentru mai multe informații privind cerințele de copyright vă rugăm să consultați această pagină.

Sus