Broșuri și tractate evanghelistice

Broșuri și tractate evanghelistice

Avem marea plăcere să îți punem la dispoziție, alături de cărți, articole, predici și buletine duminicale, și câteva dintre broșurile de evanghelizare concepute și utilizate de Asociația MAGNA GRATIA, precum și de alte misiuni creștine și biserici.

Asociația MAGNA GRATIA nu produce și nu distribuie broșuri evanghelistice pe suport de hârtie decât cu totul izolat. Cei interesați pot să le comande în tirajele necesare la tipografia PRINTURI CREȘTINEwww.printuricrestine.ro.

Pentru alte materiale evanghelistice, vă rugăm să consultați secțiunea Predici și Eseuri, precum și secțiunile Cărți Evanghelistice respectiv Cărți Evanghelizare.

Vă rugăm să notați că toate publicațiile MAGNA GRATIA, inclusiv publicațiile Societății Misionare CORESI (preluate integral de MAGNA GRATIA) sunt proprietatea intelectuală EXCLUSIVĂ a Asociației MAGNA GRATIA. Faptul că le oferim gratuit în format electronic nu trebuie înțeles ca pe o permisiune de a le tipări, posta sau utiliza în orice format, în orice scop și pe orice portal decât cel pus la dispoziție de MAGNA GRATIA. În cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală, MAGNA GRATIA își rezervă dreptul de a acționa conform legislației pentru protejarea publicațiilor proprii. Pentru mai multe informații privind cerințele de copyright vă rugăm să consultați această pagină.

Sus