Tematică: Teologie biblică

Legea lui Hristos

Charles Leiter 424 pagini

Descriere

Ce înseamnă să “slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă”? Cum se raportează creștinul la Legea lui Moise? Ce este “legea lui Hristos”? Care este relația dintre dragoste și Lege? Mai sunt poruncile Vechiului Testament aplicabile vieţii de creștin? Ce înseamnă a fi “eliberat de Lege”? Cum împlinește dragostea “toată Legea”? Legea lui Hristos analizează aceste întrebări, și multe altele ca ele.

Creștinii au căutat deseori altceva în afară de Hristos ca să le servească ca regulă supremă de viaţă. Ei și-au focalizat vieţile mai degrabă pe o “listă de reguli” decât pe “porunca cea nouă” de a iubi. Neconștientizând că ţelul întregii învăţături creștine este dragostea, ei au preţuit prea adesea cunoașterea Bibliei, abilitatea de a predica, “slujirea” și “darurile” mai presus de singurul lucru care contează cel mai mult în viaţa creștină. Totuși, conform Noului Testament, dragostea este împlinirea “întregii Legi”, și oricâte sacrificii am face, oricâtă cunoaștere am avea, chiar oricâtă credinţă am manifesta, acestea nu înseamnă nimic fără dragoste. Scopul acestei cărţi este să îi îndrepte pe cei credincioși către Mântuitorul și standardul lor perfect, Domnul Isus Hristos, care este în Sine dragostea întrupată și singurul care îi poate face capabili să iubească – într-o anumită măsură – așa cum El a iubit.

Pentru mine, este o binecuvântare rară şi minunată să recomand o carte care nu doar că onorează Scripturile, ci a fost şi folosită de Dumnezeu ca un instrument pentru schimbarea propriei mele vieţi. De aceea, îţi recomand această carte cu mare bucurie. N-am nici o îndoială că orice credincios sincer care o va citi, va găsi în ea multe perle de mare preţ care îl vor conduce la a-L vedea mai preţios pe Hristos, la a avea o mai mare apreciere pentru lucrarea Lui pentru el, şi o mai mare putere de a trăi spre gloria Lui! (Paul David Washer)

Cuprins

Mulțumiri
Cuvânt înainte
Prefață

PARTEA ÎNTÂI. ISTORIA RĂSCUMPĂRĂRII
1. Vechi și nou
2. Avraam și Hristos
3. Legământul Avraamic: „Promisiunea”
4. Legământul Mozaic: „Legea”
5. Noul Legământ: „Credința”
6. Principiile interpretării biblice

PARTEA A DOUA. ELIBERAREA DE LEGE
7. Nu suntem sub Lege
8. De El să ascultați
9. Cele mai mici din aceste porunci

PARTEA A TREIA. LEGEA LUI HRISTOS
10. Porunca cea nouă
11. Esența Legii
12. Dragostea și Legea
13. Centralitatea dragostei
14. Așa cum v-am iubit Eu
15. „Unii pe alții”
16. Legea lui Hristos
17. Superioritatea Legii lui Hristos
18. Slujba Duhului – Partea I
19. Slujba Duhului – Partea II
Concluzii

PARTEA A 4-A. ANEXE
Anexa A. Concepte de bază
Anexa B. „Dumnezeu e dragoste”
Anexa C. „Civilă, ceremonială și morală”
Anexa D. Întrebuințarea corectă a Legii
Anexa E. Întrebări frecvente
Anexa F. Legalism sau Antinomianism
Anexa G. Dragostea în Noul Testament

Despre autor
Note explicative și bibliografice

Recenzii

Întrebările privitoare la relația dintre creștini și legea lui Dumnezeu continuă să îi încurce pe teologi și pe creștinii serioși deopotrivă. În acest studiu clar și util, Charles Leiter arată că este bine informat cu privire la învățătura biblică și la problemele teologice relevante deopotrivă. Spre deosebire de alte analize ale acestui subiect, el reușește să aducă împreună înțelegerea legilor Vechiului Testament și cuvintele lui Hristos din Predica de pe Munte, ca și discuțiile legate de Lege din epistolele pauline. Rezultatul este o teologie cu adevărat biblică a Legii, pe care o recomand cu căldură păstorilor și altora care studiază Scriptura. – Stephen Westerholm, McMaster University, autorul cărții Israel’s Law and the Church’s Faith: Paul and His Recent Interpreters

Pentru mine, este o binecuvântare rară și minunată să recomand o carte care nu doar că onorează Scripturile, ci a fost și folosită de Dumnezeu ca un instrument pentru schimbarea propriei mele vieți. De aceea, îți recomand această carte cu mare bucurie. – Paul David Washer, HeartCry Missionary SocietyInformații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

424

Data publicării

2015, 2022

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus