Descriere

Motivul pentru care toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu este suveranitatea Lui absolută. 

“El face exact ceea ce doreşte sau plănuieşte sufletul Lui, şi nimic nu poate să stea în calea Lui sau să Îi dea sfaturi. Oamenii doresc multe lucruri care nu le sunt îngăduite sau nu îndrăznesc să le facă. Dar Dumnezeu este suveran incontestabil: voia Lui este atât de perfectă, pură şi dreaptă, încât se cuvine ca El să o ducă la îndeplinire. Puterea Lui nu poate fi controlată de om. Nimeni nu poate sta împotriva mâinii Lui. Domnul face exact ceea ce doreşte (Ps, 135:6), şi întotdeauna va fi aşa, pentru că aşa este cel mai bine” (Matthew Henry).

Cuprins

Ghid pentru cititor
Cărțile Noului Testament
Contextul istoric
Evanghelia după Matei
Evanghelia după Marcu
Evanghelia după Luca
Evanghelia după Ioan
Faptele Apostolilor
Epistola lui Pavel către Romani
Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni
A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni
Epistola lui Pavel către Galateni
Epistola lui Pavel către Efeseni
Epistola lui Pavel către Filipeni
Epistola lui Pavel către Coloseni
Prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni
A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni
Prima epistolă a lui Pavel către Timotei
A doua epistolă a lui Pavel către Timotei
Epistola a lui Pavel către Tit
Epistola către Evrei
Epistola sobornicească a lui Iacov
Întâia epistolă sobornicească a lui Petru
A doua epistolă sobornicească a lui Petru
Întâia epistolă a lui Ioan
A doua epistolă a lui Ioan
​Epistola lui Iuda
Apocalipsa lui Ioan
Note finale

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

200

Data publicării

2014, 2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 14-16).​

Sus