Descriere

În cadrul acestei cărţi sunt prezentate cele mai importante adevăruri care stau în centrul Evangheliei, rezumate într-un cuvânt: “harul”.

Dumnezeu îi mântuiește pe păcătosi. Mântuirea este lucrarea Lui de la început până la sfârșit și de la primul până la ultimul om. El ia oameni ruinaţi și condamnaţi, și îi face să fie neprihăniţi în Hristos, iertându-le prin El toate păcatele. De asemenea, El îi înnoiește în interior și le transformă viaţa, punându-i pe o traiectorie de creștere spirituală către asemănarea cu Hristos, cale care se sfârșește întotdeauna în glorie. 

Fie ca această Evanghelie uimitoare să îţi hrănească sufletul, făcându-te să înţelegi și să preţuiești lucrarea minunată de mântuire pe care Dumnezeu a făcut-o în tine, prin Hristos și prin Duhul Sfânt.

Cuprins

Prolog
Capitolul 1. Ce este harul?
Capitolul 2. Nevoia de har
Capitolul 3. Alegerea prin har
Capitolul 4. Prețul harului
Capitolul 5. Atracția harului
Capitolul 6. Triumful harului
Epilog

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

54

Data publicării

2014

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus