Descriere

Ce este, mai precis, ispita? Care sunt sursele ei? Cine este autorul ispitei? Cum se manifestă ea? Cum ajunge omul să cadă în ispită? Dar cum putem birui în fața ispitelor? Plecând de la chemarea Mântuitorului adresată ucenicilor Lui în Grădina Ghetsimani – anume de a veghea și a se ruga ca să nu cadă în ispită – John Owen îl invită pe cititorul atent într-o cercetare a Scripturii care dezvăluie atât adevărul lui Dumnezeu în acest sensibil subiect, cât și cămările ascunse ale ființei omenești la întâlnirea cu acest inamic neobosit.

În cartea lui, Owen tratează natura și puterea ispitei, riscul de a cădea în ispită și mijloacele pentru a evita acest pericol. Autorul definește ispita ca fiind orice lucru, idee sau persoană care are abilitatea de a atrage mintea și dorința creștinului departe de ascultarea de Dumnezeu și de a-l îndrepta către păcat. Owen ne averizează că puterea noastră nu este suficientă pentru a ne proteja în fața ispitei, reamintindu-ne că doar prin puterea lui Dumnezeu, manifestată în Evanghelia lui Isus Hristos, suntem salvați de puterea ispitei. Creștini fiind, ne putem păzi împotriva ispitei în parte prin a cere în rugăciune puterea lui Dumnezeu care să ne ajute să ne împotrivim ei și apoi prin practicarea disciplinelor spirituale în ascultare de Hristos.

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE
PREFAȚĂ
Capitolul 1. TEMELIA SUBIECTULUI
Capitolul 2. CĂDEREA ÎN ISPITĂ
Capitolul 3. ÎNVĂȚĂTURILE MÂNTUITORULUI NOSTRU CU PRIVIRE LA ISPITĂ
Capitolul 4. CUM POȚI ȘTI CĂ AI CĂZUT ÎN ISPITĂ
Capitolul 5. „VEGHEAȚI ȘI RUGAȚI-VĂ”
Capitolul 6. CÂND ISPITIREA ESTE IMINENTĂ
Capitolul 7. PĂZEȘTE-ȚI INIMA
Capitolul 8. CUM SĂ PĂZEȘTI CUVÂNTUL RĂBDĂRII LUI HRISTOS
Capitolul 9. ÎNDEMNURI DE FINAL
Note bibliografice si explicative

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

174

Data publicării

2019

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus