Descriere

Fără o înțelegere corectă asupra naturii și păcătoșeniei omului, este imposibil să înțelegem Evanghelia lui Isus Hristos sau să apreciem pe deplin harul pe care Dumnezeu ni l-a arătat prin această lucrare măreață. Din acest motiv, manualul de față își propune să aducă înaintea cititorului realitatea decăderii spirituale a omului și consecințele îngrozitoare ale păcatului lui. Scopul nu este acela de a alunga nădejdea din inima cititorului, ci să îl îndrepte către singura speranță adevărată a omului – Evanghelia lui Isus Hristos.

Conștientizează Tragedia Omului îl trece pe cititor prin tunelul întunecat al păcatului omului, așa încât să poată vedea lumina harului lui Dumnezeu cu o mai mare claritate. Dorința autorului este aceea de a oferi o lucrare care să îi arate cititorului calea către Scriptură și să permită Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească de la sine. De aceea, țelul este ca participantul la studiu să se întâlnească cu Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Acest manual a fost realizat astfel încât cititorului să îi fie literalmente imposibil să îl parcurgă fără a avea o Biblie deschisă înaintea lui.

​Lucrarea anterioară pe aceeași temă scrisă de Paul Washer, Adevărul despre Om, a fost aici extinsă, revizuită și modificată – prin peste 100 de noi notițe de studiu, numeroase adăugiri și modificări, ca și prin a îmbunătăți fluiditatea și ușurința lecturii, devenind al treilea manual din seria Fundamente Biblice ale Credinței Creștine.

Celelalte două manuale de studiu biblic din serie sunt:
Cunoaște-L pe Dumnezeul cel viu
– Descoperă Evanghelia glorioasă

Cuprins

Plan de studiu opțional    
Introducere         
Prefață        
PARTEA ÎNTÂI. CREAȚIA OMULUI ȘI CĂDEREA LUI ÎN PĂCAT
Capitolul 1. Creația omului          
Capitolul 2. Căderea în păcat a lui Adam         
Capitolul 3. Întrebări importante despre căderea în păcat         
Capitolul 4. Căderea în păcat a omenirii         
PARTEA A DOUA. DEPRAVAREA MORALĂ ȘI PĂCĂTOȘENIA OMULUI
Capitolul 5. Depravarea totală și corupția morală a omului          
Capitolul 6. Moartea spirituală        
Capitolul 7. Neputința morală (1)        
Capitolul 8. Neputința morală (2)        
Capitolul 9. Neputința morală (3)        
Capitolul 10. Robia față de Satana        
Capitolul 11. Caracterul și universalitatea păcatului        
PARTEA A TREIA. ATITUDINEA LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE OMUL PĂCĂTOS
Capitolul 12. Întristarea lui Dumnezeu      
Capitolul 13. Mânia lui Dumnezeu (1)        
Capitolul 14. Mânia lui Dumnezeu (2)       
Capitolul 15. Dezgustul sau ura lui Dumnezeu        
Capitolul 16. Vrăjmășia și răzbunarea lui Dumnezeu
PARTEA A PATRA. JUDECATA PĂCĂTOSULUI DE CĂTRE DUMNEZEU
Capitolul 17. Despărțit de Dumnezeu 
Capitolul 18. Expus unei vieți de suferință
Capitolul 19. Sub puterea păcatului        
Capitolul 20. Moartea (1)        
Capitolul 21. Moartea (2)        
Capitolul 22. Moartea (3)       
Capitolul 23. Judecata finală a celor răi
Capitolul 24. Iadul (1) 
Capitolul 25. Iadul (2)
Capitolul 26. Singura nădejde a omului 
Despre HeartCry Missionary Society     

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, A4

Nr. pagini

199

Data publicării

2020

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus