Descriere

În esența lui, creștinismul are ca punct și subiect central Persoana și lucrarea lui Hristos. Oricare ar fi lucrurile pe care le-am cunoaște despre creștinism, în absența cunoașterii mântuitoare a Persoanei lui Hristos și a lucrării Lui ca Emanuel – Dumnezeu cu noi – nu va face altceva decât să ne condamne pentru păcatele noastre. Indiferent ce altceva ar conține mărturisirile noastre de credință sau regulile morale ori de comportament pe care le-am extrage din Scriptură sau din înțelepciunea comună a oamenilor, esența religiei creștine autentice ține de unirea personală prin har, prin credință, cu Isus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, Mântuitorul și Domnul nostru.

Cartea de față răspunde, dacă vreți, la întrebarea cea mai dificilă și mai importantă cu care orice om se poate întâlni în existența lui pământească, și care va determina veșnicia lui: „Ce credeți voi despre Hristos?” (Matei 22:42). Arthur W. Pink răspunde acestei întrebări prin a detalia într-un stil deopotrivă teologic și devoțional ce spune Scriptura și ce crede orice creștin adevărat despre acest Hristos, tratând atributele esențiale ale Mântuitorului și Domnului nostru și prezentând lucrarea Lui pe pământ în relație cu toate calitățile în care a acționat împlinind această lucrare. Dar autorul nu rămâne doar la expunerea și explicarea acestor adevăruri prețioase, ci le aduce înaintea cititorului cu provocarea ca acestea să fie asumate în mintea și inima lui, spre mântuirea sufletului, spre creșterea în credință, în har, în ascultare, în rodnicie și în glorificarea lui Isus Hristos. Citește această carte și, prin Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, vei căpăta o priveliște glorioasă asupra strălucirii și slavei lui Hristos, priveliște care îți va satisface și umple inima și viața cu bucurii indescriptibile.

Cuprins

Capitolul 1. IMPECABILITATEA LUI HRISTOS
Capitolul 2. PLINĂTATEA LUI HRISTOS
Capitolul 3. STRĂLUCIREA LUI HRISTOS
Capitolul 4. SMERIREA LUI HRISTOS
Capitolul 5. UMANITATEA LUI HRISTOS
Capitolul 6. PERSONALITATEA LUI HRISTOS
Capitolul 7. EXISTENȚA ÎN SINE A LUI HRISTOS
Capitolul 8. HRISTOS, SLUJITORUL
Capitolul 9. DISPREȚUIREA LUI HRISTOS
Capitolul 10. RĂSTIGNIREA LUI HRISTOS
Capitolul 11. HRISTOS, RĂSCUMPĂRĂTORUL
Capitolul 12. HRISTOS, MÂNTUITOR ȘI DOMN
Capitolul 13. HRISTOS, DOMNUL
Capitolul 14. HRISTOS, PRIETENUL
Capitolul 15. AJUTORUL LUI HRISTOS
Capitolul 16. CHEMAREA LUI HRISTOS
Capitolul 17. ODIHNA LUI HRISTOS
Capitolul 18. JUGUL LUI HRISTOS
Capitolul 19. HRISTOS, PROFETUL
Capitolul 20. ÎN SLUJBA LUI HRISTOS
Capitolul 21. EXEMPLUL LUI HRISTOS
Note bibliografice și explicative

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

320

Data publicării

2020

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus