Descriere

Cine crede în Fiul, are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (Ioan 3:36).

Ce anume te reține să vii la Hristos, să primești mesajul Evangheliei? Ce obiecții ai care te împiedică să te întorci de pe căile lumii către Dumnezeu, Creatorul tău, cu credința deplină în Isus Hristos și cu pocăință față de păcat?

Avertismentele Evangheliei este o carte specială, un fel de arsenal greu din dotarea marelui predicator englez, în care el discută cu mult tact diferitele obiecții și atitudini pe care oamenii le au față de Evanghelie, mesajul esențial al creștinismului.

În stilul caracteristic, printr-o exprimare uluitor de simplă, dar bogată și plină de putere, Charles H. Spurgeon prezintă în detaliu multele modalități în care oamenii refuză să vină la Hristos, dar nu lasă lucrurile la stadiul diagnozei, ci merge mai departe, arătând și calea de ieșire din astfel de situații. Dacă ești creștin, te vei desfăta citind această carte, pentru că te vei regăsi printre cei fericiți care au ieșit din sfera șovăielilor și a împotrivirii față de Evanghelie, dar și pentru că te vei simți mai echipat să vorbești cu cei din jurul tău despre Hristos și despre lucrurile care îi împiedică să primească Evanghelia spre mântuirea lor.

Dar nu te opri aici, ci dăruiește această carte cuiva care încă nu este parte din Împărăția lui Dumnezeu. În noianul de cărți și materiale evanghelistice din zilele noastre, care mai de care mai complicate și mai alambicate în prezentarea
Evangheliei și în dorința de a rezolva dilemele celor necredincioși, vei descoperi în Avertismentele Evangheliei adevărurile veșnice exprimate pe înțelesul tuturor, din inima celui ce a fost unul dintre cei mai mari câștigători de suflete pentru Hristos.

Cuprins

Capitolul 1. MAREA TEMNIȚĂ A LUMII

Capitolul 2. SINGURA MÂNTUIRE

Capitolul 3. CEI CARE NU VOR SĂ IA AMINTE

Capitolul 4. CUM SĂ CAPEȚI CREDINȚA MÂNTUITOARE

Capitolul 5. ALEARGĂ CU UN ȚEL

Capitolul 6. VIAȚA CELUI RĂU

Capitolul 7. VENIREA LA HRISTOS

Capitolul 8. OSPĂȚUL EVANGHELIEI

Capitolul 9. AVERTISMENTE PENTRU ANUMIȚI PĂCĂTOȘI

Capitolul 10. HRISTOS, FIUL OMULUI

Capitolul 11. MARELE REMEDIU

Capitolul 12. SĂRUTUL ÎMPĂCĂRII

Capitolul 13. CHIAR DACĂ AR VENI CINEVA DIN MORȚI

Capitolul 14. CASTELUL EULUI

Capitolul 15. CĂTRE CEI ȘOVĂIELNICI

Note bibliografice și explicative

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

204

Data publicării

2022

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus