Tematici: Calvinism/doctrinele harului Doctrine biblice

Trăind pentru slava lui Dumnezeu

O introducere în calvinism

Joel R. Beeke, Sinclair Ferguson, Michael Haykin și alții 524 pagini

Descriere

Sistemul teologic cunoscut sub numele de calvinism este deseori caricaturizat sau pur și simplu respins ca și cum ar fi o relicvă, un lucru care ține de trecut. Dar, așa cum Dr. Joel R. Beeke arată în această analiză cuprinzătoare, calvinismul, cunoscut și ca teologia reformată, este “biblic, centrat în Dumnezeu, simțit din inimă, convingător și practic”. Ca atare, el se potrivește într-un fel unic să îi ajute pe creștini să împlinească menirea pentru care au fost creați – anume să trăiască spre slava lui Dumnezeu.

Cu ajutorul a opt contributori, Dr. Beeke urmărește rădăcinile calvinismului și îi prezintă elementele doctrinare distinctive. El explorează apoi felul în care calviniștii trăiesc în practică ceea ce cred, în fiecare sferă a vieții, de la devoțiunile personale la slujirea în bise-rică, de la căsnicie la carieră, de la politică la etică. Prin exemplul lui Jean Calvin, al puritanilor și al altor calviniști din trecut, acest sistem de credință care Îl înalță pe Dumnezeu se dovedește a fi o călăuză neîncetată pentru trăirea creștină.

În Trăind pentru slava lui Dumnezeu. O introducere în calvinism, Dr. Joel R. Beeke face o introducere în calvinism pentru căutătorul serios și solidifică un fel sănătos de calvinism în mințile celor ce și l-au însușit deja. Aici se găsește istoria calvinismului, de la primele lui rădăcini și până la cele mai strălucitoare expresii. De asemenea, în această carte se găsește o explorare a felului în care calvinismul este trăit în toate domeniile vieții. Trăind pentru slava lui Dumnezeu va confrunta prezumțiile false și îi va provoca pe credincioși să își însușească o perspectivă cuprinzătoare asupra vieții creștine.

Dr. Joel R. Beeke este președinte și profesor de teologie sistematică și homiletică la Puritan Reformed Theological Seminary, păstor la Heritage Netherlands Reformed Congregation, editor al Banner of Sovereign Grace Truth, director editorial la Reformation Heritage Books, președintele Inheritance Publishers, și vicepreședinte al Dutch Reformed Translation Society, toate localizate în Grand Rapids, Michigan, SUA. El este autorul și co-autorul a peste o sută de cărți (printre care A Puritan Theology, Doctrine for Life, Living Zealously, și Friends and Lovers), și a contribuit la peste două mii de articole publicate în cărți, reviste, periodice și enciclopedii reformate. Lucrarea sa doctorală s-a concentrat pe teologia reformată și post-reformată, fiind susținută la Westminster Theological Seminary. El este solicitat frecvent să țină prelegeri la seminarii teologice și este invitat ca vorbitor la conferințe reformate în întreaga lume.

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE
PREFAȚĂ

PARTEA ÎNTÂI. CALVINISMUL ÎN ISTORIE
Capitolul 1. ORIGINILE CALVINISMULUI
Capitolul 2. MĂRTURISIREA CREDINȚEI

PARTEA A DOUA. CALVINISMUL ÎN GÂNDIRE
Capitolul 3. ESENȚA CALVINISMULUI
Capitolul 4. DEPRAVAREA TOTALĂ
Capitolul 5. ALEGEREA NECONDIȚIONATĂ
Capitolul 6. ARIA DE CUPRINDERE A ISPĂȘIRII
Capitolul 7. ISPĂȘIREA DEFINITĂ
Capitolul 8. CHEMAREA IREZISTIBILĂ ȘI CHEMAREA EFICACE
Capitolul 9. PERSEVERENȚA ȘI SIGURANȚA MÂNTUIRII
Capitolul 10. SCRIPTURA, HARUL, CREDINȚA, HRISTOS ȘI SLAVA
Capitolul 11. CALVINISMUL FILOZOFIC

PARTEA A TREIA. CALVINISMUL ÎN INIMĂ
Capitolul 12. CULTIVAREA DUHULUI
Capitolul 13. EVLAVIA ÎNĂLȚĂTOARE DE DUMNEZEU A LUI CALVIN
Capitolul 14. SFINȚIREA ÎN GÂNDIREA PURITANĂ
Capitolul 15. SFINȚIREA ÎN PRACTICA PURITANĂ

PARTEA A PATRA. CALVINISMUL ÎN BISERICĂ
Capitolul 16. REFORMAREA BISERICII
Capitolul 17. FUNDAMENTELE ÎNCHINĂRII REFORMATE
Capitolul 18. RĂDĂCINILE PREDICĂRII REFORMATE
Capitolul 19. APLICAREA CUVÂNTULUI
Capitolul 20. EVANGHELIZAREA ÎN LUCRAREA LUI CALVIN
Capitolul 21. EVANGHELIZAREA ÎN LUCRAREA PURITANILOR

PARTEA A CINCEA. CALVINISMUL ÎN PRACTICĂ
Capitolul 22. O TEOLOGIE PENTRU TOTALITATEA VIEȚII
Capitolul 23. CĂSNICIA ÎN VREMEA PURITANILOR
Capitolul 24. FAMILIA PURITANĂ
Capitolul 25. MUNCA SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU
Capitolul 26. SLUJITORII POLITICI AI LUI DUMNEZEU
Capitolul 27. ETICA ÎN CALVINISM

PARTEA A ȘASEA. ȚELUL CALVINISMULUI
Capitolul 28. DOXOLOGIA

DESPRE AUTOR
DESPRE CONTRIBUTORI
Note de subsol

Recenzii

“Calvinismul nu poate fi limitat la soteriologie, ci el afectează toate aspectele care țin de biserică, în special închinarea și spiritualitatea. Așa cum face creștinismul în sine, calvinismul se aplică totalității vieții. El are ceva de spus despre fiecare domeniu al vieții și gândirii umane”. — MIHAEL A. G. HAYKIN

“Această carte excelentă și utilă… ne prezintă fundamentele istoriei calvinismului și a confesionalismului, ca și esența învățăturii calviniste despre mântuire, evlavie, creștere spirituală, biserică, predicare, evanghelizare, căsătorie, familie, muncă, politică, etică, doxologie și multe altele”. — J. LIGON DUNCAN III, Rector, Reformed Theological Seminary

„Pare să existe o gândire populară greșită care sugerează că, în sine, calvinismul este o structură intelectuală impresionantă, dar că reformații trebuie să găsească resurse pentru evlavia practică în altă parte. În centrul lucrării lui Joel Beeke a fost o povară de a demonstra contrariul, iar această carte are același țel. Acoperind multe aspecte importante ale calvinismului, deopotrivă practica și crezul calvinist, cartea de față este scrisă într-o manieră caldă, pastorală și angajantă”. – MICHAEL HORTON, profesor de teologie sistematică și apologetică, Westminster Seminary California

„În final – o carte despre calvinism care acoperă spectrul larg al mișcării calviniste sau reformate. Calvinismul afectează totalitatea omului: mintea, inima și acțiunile lui. El are deopotrivă o dimensiune intelectuală, doctrinară, și fațete practice și spirituale. El influențează nu doar biserica, ci și societatea. El nu este limitat la ziua Domnului, ci are impact asupra vieții zilnice. Calvinismul nu este un fenomen istoric mort, ci o perspectivă vie despre Dumnezeu, om și Hristos, despre păcat și har, despre timp și despre veșnicie, despre biserică și despre societate. Sper că această carte va contribui la o trezire a teologiei biblice, practice și centrate pe Dumnezeu, adică a calvinismului”. – PIETER ROUWENDAL, scriitor și editor, Kampen, Țările de Jos

„Trăind pentru slava lui Dumnezeu este o introducere foarte utilă și profundă în creștinismul reformat. Ea demonstrează faptul că, în sine, calvinismul nu este îngust doctrinar, ci cuprinzător, și vorbește despre orice aspect al vieții creștine. Această carte îi va informa și îi va inspira pe creștini, îndemnându-i la credincioșie biblică”. – W. ROBERT GODFREY, președinte, Westminster Seminary, California

„Dr. Joel Beeke a făcut din nou o mare slujire pentru biserica Domnului Isus Hristos. Această carte îi va fi de folos fiecărei categorii de cititori, de la proaspătul convertit la cel mai matur credincios. Stilul Dr. Beeke întruchipează caracteristicile calvinismului practic despre care el scrie: fiecare capitol este clar și se adresează inimii. Mi s-a părut cu totul special capitolul ‚Aplicarea Cuvântului’, pe care îl consider un cuvânt necesar pentru predicatorii calviniști din zilele noastre. Cumpără un exemplar pentru tine și câteva altele pe care să le dăruiești”. – JOSEPH A. PIPA JR., președinte, Greenville Presbyterian Theological Seminary, Greenville, S.C.

„Trăind pentru slava lui Dumnezeu conține adevăr creștin solid în toată plinătatea, frumusețea și tăria. A studia ceea ce ne este oferit atât de plăcut aici, pe aceste pagini, înseamnă să facem un pas hotărât către a deveni oameni studioși cu o vedere clară și bine echipați în teologie. Acest lucru va satisface apetitul credincioșilor tineri și bătrâni deopotrivă. Îmi doresc să fi avut o astfel de carte pe când eram un tânăr credincios, la începutul călătoriei mele în teologie”. – MAURICE ROBERTS, predicator, Free Church of Scotland (Continuing), Inverness, Scoția

„Această carte este înrădăcinată în convingerea că, în esența lui, calvinismul este teologie biblică focalizată pe Evanghelie, aplicabilă totalității vieții. Folosindu-se de cunoașterea sa largă a gândirii reformate și puritane, și de darul său în ilustrarea adevărului biblic, Joel Beeke arată cum harul lui Dumnezeu este proslăvit în mintea și inima credinciosului, nu doar în biserică, ci și în lume”. – PHILIP GRAHAM RYKEN, predicator senior, Tenth Presbyterian Church, PhiladelphiaInformații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

524

Data publicării

2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus