Seria „Întrebări cruciale” Tematici: Teologia reformată Teologie sistematică

Toți suntem teologi

O introducere în teologia sistematică

R.C. Sproul 500 pagini

Descriere

CINE AR VREA SĂ FIE TEOLOG?

Mulţi oameni reacţionează negativ faţă de termenul teologie, crezând că implică argumente seci, fără roade, despre aspecte mărunte ale doctrinei. Ei preferă să se focalizeze pe adevărurile de bază ale Scripturii și pot chiar să afirme că ei nu vor “niciun crez, ci doar pe Hristos”.

Dar, așa cum susţine Dr. R.C. Sproul, noi toţi suntem teologi, pentru că, de fiecare dată când ne gândim la o învăţătură a Bibliei și ne străduim să o înţelegem, noi ne implicăm în teologie. De aceea, este important să punem împreună învăţăturile variate ale Bibliei într-o manieră sistematică, folosind metode de interpretare adecvate, testate în timp, ca să ajungem la o teologie consecventă și întemeiată pe adevăr.

Și tocmai asta face Dr. Sproul în cartea sa, Toți suntem teologi. O introducere în teologia sistematică. Această care este orice, dar nu o discuţie seacă despre aspecte mărunte ale doctrinei. În schimb, demonstrând din nou abilitatea sa caracteristică de a face ca subiecte complexe să fie exprimate astfel încât să poată fi ușor înţelese, Dr. Sproul survolează adevărurile de bază ale credinţei creștine, aducându-ne aminte încă odată cum este Dumnezeu și ce a făcut El pentru poporul Lui în această lume și în cea viitoare.

Cuprins

PARTEA INTÂI. INTRODUCERE
Capitolul 1. CE ESTE TEOLOGIA?
Capitolul 2. ARIA DE CUPRINDERE ȘI SCOPUL TEOLOGIEI
Capitolul 3. REVELAȚIA GENERALĂ ȘI TEOLOGIA NATURALĂ
Capitolul 4. REVELAȚIA SPECIALĂ
Capitolul 5. INSPIRAȚIA ȘI AUTORITATEA SCRIPTURII
Capitolul 6. INFAILIBILITATEA ȘI INERANȚA SCRIPTURII
Capitolul 7. CANONICITATEA SCRIPTURII
Capitolul 8. SCRIPTURA ȘI AUTORITATEA

PARTEA A DOUA. TEOLOGIA PROPRIU-ZISĂ
Capitolul 9. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU
Capitolul 10. UNUL ÎN ESENȚĂ
Capitolul 11. TREI ÎN PERSOANĂ
Capitolul 12. ATRIBUTE NETRANSMISIBILE
Capitolul 13. ATRIBUTE TRANSMISIBILE
Capitolul 14. VOIA LUI DUMNEZEU
Capitolul 15. PROVIDENȚA

PARTEA A TREIA. ANTROPOLOGIE ȘI CREAȚIE
Capitolul 16. CREATIO EX NIHILO
Capitolul 17. ÎNGERII ȘI DEMONII
Capitolul 18. CREAREA OMULUI
Capitolul 19. NATURA PĂCATULUI
Capitolul 20. PĂCATUL ORIGINAL
Capitolul 21. TRANSMITEREA PĂCATULUI
Capitolul 22. LEGĂMINTELE

PARTEA A PATRA. CRISTOLOGIA
Capitolul 23. HRISTOSUL BIBLIEI
Capitolul 24. O PERSOANĂ, DOUĂ NATURI
Capitolul 25. NUMELE LUI HRISTOS
Capitolul 26. STĂRILE LUI HRISTOS
Capitolul 27. SLUJBELE LUI HRISTOS
Capitolul 28. DE CE A MURIT HRISTOS?
Capitolul 29. ISPĂȘIREA SUBSTITUTIVĂ
Capitolul 30. ARIA DE CUPRINDERE A ISPĂȘIRII

PARTEA A CINCEA. PNEUMATOLOGIA
Capitolul 31. DUHUL SFÂNT ÎN VECHIUL TESTAMENT
Capitolul 32. DUHUL SFÂNT ÎN NOUL TESTAMENT
Capitolul 33. PARACLETUL
Capitolul 34. BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT
Capitolul 35. DARURILE DUHULUI
Capitolul 36. ROADA DUHULUI
Capitolul 37. MAI SUNT MINUNILE VALABILE ASTĂZI?

PARTEA A ȘASEA. SOTERIOLOGIA
Capitolul 38. HARUL COMUN
Capitolul 39. ALEGEREA ȘI REPROBAREA
Capitolul 40. CHEMAREA EFICACE
Capitolul 41. ÎNDREPTĂȚIREA DOAR PRIN CREDINȚĂ
Capitolul 42. CREDINȚA MÂNTUITOARE
Capitolul 43. ÎNFIEREA ȘI UNIREA CU HRISTOS
Capitolul 44. SFINȚIREA
Capitolul 45. PERSEVERENȚA SFINȚILOR

PARTEA A ȘAPTEA. ECLESIOLOGIA
Capitolul 46. IMAGINI BIBLICE ALE BISERICII
Capitolul 47. BISERICA: UNA ȘI SFÂNTĂ
Capitolul 48. BISERICA: CATOLICĂ ȘI APOSTOLICĂ
Capitolul 49. ÎNCHINAREA ÎN BISERICĂ
Capitolul 50. SACRAMENTELE BISERICII
Capitolul 51. BOTEZUL
Capitolul 52. CINA DOMNULUI

PARTEA A OPTA. ESCATOLOGIA
Capitolul 53. MOARTEA ȘI STAREA INTERMEDIARĂ
Capitolul 54. ÎNVIEREA
Capitolul 55. ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU
Capitolul 56. MILENIUL
Capitolul 57. REVENIREA LUI HRISTOS
Capitolul 58. JUDECATA FINALĂ
Capitolul 59. PEDEAPSA VEȘNICĂ
Capitolul 60. CERUL ȘI PĂMÂNTUL ÎNNOITE

Anexă. CREZURILE

Note bibliografice și explicative

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

500

Data publicării

2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus