Bucurii de Neclintit Tematică: Suveranitatea lui Dumnezeu

1 Septembrie / El face tot ce vrea

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dumnezeul nostru este în Cer, El face tot ce vrea” (Ps. 115:3).

Acest verset ne învață că, oricând Dumnezeu acționează, El o face într-un mod care Îi este plăcut.

Dumnezeu nu este niciodată constrâns să facă vreun lucru pe care El să îl disprețuiască. El nu este împins niciodată într-un colț unde singura Lui opțiune ar fi să facă ceva ce ar urî să facă.

El face orice vrea. De aceea, într-un sens, El găsește plăcere în tot ceea ce face.

Acest lucru ar trebui să ne facă să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să lăudăm libertatea Lui suverană – anume că, într-un sens, El acționează întotdeauna liber, după „buna Lui plăcere”, urmând dictatul desfătărilor Sale.

Dumnezeu nu ajunge niciodată victima circumstanței. El nu este niciodată forțat într-o situație în care trebuie să facă ceva de care nu Se poate bucura. El nu este luat pe nepregătite. El nu este prins ca într-o capcană, nici încolțit și nici forțat.

Chiar și în singurul moment din istorie când El a făcut ceea ce, într-un sens, a fost cel mai greu lucru pe care Dumnezeu avea să îl facă, adică atunci când El „n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său” (Rom. 8:32), Dumnezeu era liber și făcea ce voia. Pavel spune că jertfirea de sine a lui Isus în moartea Lui a fost „o jertfă de bun miros” înaintea lui Dumnezeu (Efes. 5:2). Cel mai mare păcat al omului, cea mai măreață moarte și cel mai dificil act al lui Dumnezeu a fost ceva plăcut Tatălui, într-un fel profund.

Iar pe drumul Său către Calvar, Isus însuși avea la dispoziția Sa legiuni de îngeri. „Nimeni nu Mi-o [viața] ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:18) – după buna Lui plăcere – „pentru bucuria care-I era pusă înainte”, așa cum ni se spune în Evrei 12:2. În momentul din istoria Universului în care Isus părea prins ca într-o capcană, El avea, de fapt, controlul total și făcea precis ceea ce dorea – murind ca să Îl proslăvească pe Tatăl în îndreptățirea celor păcătoși, ca tine și ca mine.

Așadar, haideți să ne lăsăm uimiți și minunați. Și să tremurăm că de acest lucru nu depind doar laudele noastre la adresa suveranității lui Dumnezeu, ci și mântuirea noastră prin moartea lui Hristos pentru noi: „Dumnezeul nostru este în Cer, El face tot ce vrea”.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus