Bucurii de Neclintit

10 aprilie / Locul cuvenit rușinii

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine: pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea (Rom. 6:20-21).

Când ochii unui creștin se deschid pentru a vedea răul din purtarea lui veche, care Îl dezonorează pe Dumnezeu, el se simte pe bună dreptate rușinat. Pavel spune către biserica din Roma că, „atunci când erați robi ai păcatului… ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine”.

Există un loc potrivit pentru a privi înapoi și pentru a simți atingerea durerii că am trăit cândva într-un fel care era atât de batjocoritor la adresa lui Dumnezeu. Desigur, nu trebuie să fim paralizați de gândul la aceste lucruri. Dar o inimă creștină sensibilă nu poate să se gândească la nebuniile tinereții și să nu simtă ecourile rușinii, chiar dacă avem totul rezolvat înaintea Domnului.

Când i se acordă locul cuvenit, rușinea poate fi un lucru foarte sănătos și transformator. Pavel le spunea tesalonicenilor că, „dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l, și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine” (2 Tes. 3:14). Asta înseamnă că rușinea este un pas potrivit și util în convertire, și chiar în pocăința credinciosului atunci când trece printr-o perioadă de răceală spirituală sau păcat. Rușinea nu este ceva ce ar trebui evitat cu orice preț. Există un loc potrivit pentru rușine în lucrarea bună a lui Dumnezeu, pe care El o face în copiii Lui.

Putem concluziona că acel criteriu biblic prin care deosebim rușinea greșită de rușinea sănătoasă este centralitatea radicală în Dumnezeu.

Criteriul biblic pentru rușinea greșit plasată ne spune aceasta: Nu te rușina pentru ceva care Îl onorează pe Dumnezeu, oricât de slab, nebun sau greșit te-ar ilustra acel lucru în ochii altor oameni. Un alt fel de aplicare a acestui criteriu al rușinii greșit plasate este următorul: Nu te simți rușinat din cauza unei situații cu adevărat rușinoase, decât dacă iei parte în vreun fel la acel rău.

Criteriul biblic al rușinii corect plasate spune: Fii rușinat că ai participat la orice lucru care Îl dezonorează pe Dumnezeu, oricât de puternic, înțelept sau drept te-ar face să pari în ochii altora.

​Motivul pentru care ar trebui să ne simțim rușinați este comportamentul care Îl dezonorează pe Dumnezeu. Motivul pentru care nu ar trebui să ne simțim rușinați ține de comportamentul care Îl onorează pe Dumnezeu, chiar dacă oamenii ar încerca să te facă să îți fie rușine tocmai pentru acel comportament.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus