Bucurii de Neclintit Tematică: Judecata

10 Ianuarie – Cum vor fi judecați credincioșii

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea (Apoc. 20:12).

Ce va fi la judecata de apoi? Se vor aminti păcatele noastre? Vor fi scoase ele la iveală? Anthony Hoekema ne dă răspunsul cu înțelepciune: „Eșecurile și greșelile… credincioșilor… vor fi prezente în Ziua Judecății. Dar – și acesta este aspectul important – păcatele și greșelile credincioșilor vor fi scoase la iveală în judecată ca păcate iertate, a căror vinovăție a fost acoperită total de sângele lui Isus Hristos”.

Imaginează-ți acest lucru. Dumnezeu are un dosar pentru fiecare persoană („cărțile” din Apoc. 20:12). Tot ce ai făcut sau spus vreodată (Matei 12:36) este scris acolo cu o notă atașată (de la „A” la „F”). Când stai înaintea „scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Cor. 5:10) pentru a fi judecat „după binele sau răul, pe care l-ai făcut când trăiai în trup”, Dumnezeu va deschide dosarul și va prezenta testele și notele lor. El va lua toate acele note de „F” și le va pune laolaltă într-o grămadă mare. El va lua toate notele „D” și „C” și va smulge toate părțile bune din test și le va nota cu „A”, apoi va pune părțile rele laolaltă cu cele care au nota „F”. Apoi va lua toate lucrurile notate cu „B” și „A”, punând deoparte părțile rele din ele și punându-le în grămada notată cu „F”, iar părțile bune în grămada notată cu „A”.

Apoi va deschide un alt dosar („cartea vieții”) și va găsi acolo numele tău, pentru că ești în Hristos prin credință. În spatele numelui tău va fi un băț de chibrit făcut din crucea lui Isus. El va lua bățul de chibrit, îl va aprinde și va da foc și va arde întreaga grămadă de lucruri notate cu „F”, cu toate eșecurile și deficiențele tale. Ele nu te vor mai condamna nici nu te vor răsplăti.

​Apoi va lua din dosarul tău din „cartea vieții” un plic pecetluit însemnat cu inscripția „bonus gratuit, prin har: viața!”, și îl va pune peste grămada de lucruri notate cu „A” (v. Marcu 4:24 și Luca 6:38). Apoi va ridica întreaga grămadă și va spune: „Prin aceasta, viața ta mărturisește despre harul Tatălui Meu, despre vrednicia sângelui Meu și de roada Duhului Meu. Aceste lucruri mărturisesc că viața ta este veșnică. Potrivit acestor lucruri, îți vei primi răsplățile. Intră în bucuria veșnică a Stăpânului tău”.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus