Bucurii de Neclintit

10 mai / Un popor pentru Numele Lui

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele (F.A. 15:14).

Ar fi imposibil să exagerez centralitatea Numelui lui Dumnezeu, adică a faimei Lui, în motivarea misiunii Bisericii.

Când Petru s-a văzut în fața situației în care întreaga lume părea răsturnată cu totul, prin vedenia animalelor necurate din Faptele Apostolilor 10 și prin lecția de la Dumnezeu care îi cerea să evanghelizeze deopotrivă Neamurile și evreii, el s-a întors la Ierusalim și le-a spus apostolilor că totul se datora zelului lui Dumnezeu pentru Numele Lui. Noi cunoaștem acest lucru pentru că Iacov a prezentat condensat cuvântarea lui Petru în felul următor: „Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Și-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele” (F.A. 15:13-14).

Nu ar trebui să ne surprindă că planul lui Dumnezeu a fost să strângă un popor pentru Numele Lui, pentru că Domnul Isus îi dăduse lui Petru o lecție de neuitat cu câțiva ani mai devreme.

Vă reamintiți că, după ce tânărul bogat a plecat dinaintea lui Isus refuzând să Îl urmeze, Petru I-a spus lui Isus: „Iată că noi am lăsat tot, și Te-am urmat [prin contrast cu acest bogat]; ce răsplată vom avea?” (Matei 19:27). Isus a răspuns printr-o mustrare blândă, lucru care, în esență, a indicat că nu există nicio jertfă supremă când trăiești pentru Numele Fiului Omului. El i-a spus: „oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, și va moșteni viața veșnică” (Matei 19:29).

Adevărul este clar: Dumnezeu împlinește cu o desfătare atotputernică un plan global prin care strânge un popor care să Îi poarte Numele, un popor din orice seminție, limbă și națiune (Apoc. 5:9; 7:9). El are un entuziasm inepuizabil pentru faima Numelui Său printre popoare.

​De aceea, când ne acordăm dorințele la ale Lui și când, de dragul Numelui Său, renunțăm să umblăm după faima și confortul nostru lumesc, alăturându-ne în schimb planului Său global, dedicarea atotputernică a lui Dumnezeu față de Numele Său flutură ca un steag înaintea noastră, așa că nu putem pierde chiar dacă trebuie să trecem prin multe necazuri (F.A. 14:22; Rom. 8:35-39).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus