Bucurii de Neclintit Tematică: Ispășirea

10 Octombrie / Cel mai bun pasaj biblic

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Pe El [Isus] Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să îl socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus” (Rom. 3:25-26).

Romani 3:25-26 poate să fie cel mai important pasaj biblic din întreaga Biblie.

Dumnezeu este cu totul drept! Iar El îi îndreptățește pe păcătoși! Oare? Un judecător drept îl achită pe un vinovat!

Nu este ori una, ori alta, ci ambele! El îl achită pe cel vinovat, dar nu este vinovat de nimic făcând acest lucru. Aceasta este cea mai măreață veste din lume!

„Dumnezeu L-a făcut [pe Isus] păcat pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21, ESV). El ia păcatele noastre. Noi luăm neprihănirea Lui.

„Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițându-L, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Rom. 8:3). A cui fire? A lui Hristos. Ale cărui păcate au fost condamnate în acel trup? Ale noastre. Atunci ce mai rămâne pentru noi? Nicio condamnare!

„El [Hristos] a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24).

„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18).

„Dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui” (Rom. 6:5).

Dacă cea mai înfricoșătoare veste din lume este că noi am căzut sub condamnarea Creatorului nostru și că El trebuie, ca urmare a caracterului Lui neprihănit, să ocrotească vrednicia gloriei Sale prin revărsarea mâniei Lui asupra păcatului nostru… atunci cea mai bună veste din lume (Evanghelia!) este că Dumnezeu a decretat și a pus în practică o cale de mântuire care și susține vrednicia gloriei Sale, cinstea Fiului Său și mântuirea veșnică a aleșilor Lui. Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus