Bucurii de Neclintit Tematică: Ascultarea de Dumnezeu

13 Ianuarie – Porunca și viața

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Ceea ce scoate totul la iveală, este lumina. De aceea zice: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina” (Efes. 5:13-14).

Când Isus i-a poruncit lui Lazăr să se ridice din morți, cum a ascultat Lazăr de acea poruncă? Ioan 11:43 spune: „[Isus] a strigat cu glas tare: ‚Lazăre, vino afară!’” O poruncă dată unui om mort? Următorul verset spune: „mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză” (Ioan 11:44).

Cum a făcut Isus acest lucru? Cum poate asculta un mort de porunca de a învia? Răspunsul pare să fie acesta: porunca are în ea puterea de a crea viață nouă. Ascultarea de poruncă înseamnă să faci ce fac oamenii vii.

Acest lucru este extrem de important. Porunca lui Dumnezeu, „Înviază din morți!” poartă în ea puterea de care avem nevoie ca să ascultăm de ea. Noi nu ascultăm de ea creând noi acea viață. Noi ascultăm de ea făcând ceea ce fac oamenii vii – Lazăr a ieșit. A înviat. A mers la Isus. Chemarea lui Dumnezeu creează viață. Noi răspundem în puterea a ceea ce creează chemarea.

În Efeseni 5:14, Pavel spune: „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina”. Cum asculți de o poruncă de a te scula din somn? Dacă ai avea în casă monoxid de carbon, care este un gaz otrăvitor, iar cineva ar striga, „Trezește-te! Salvează-te! Ieși afară din casă!”, tu nu asculți de acest apel trezindu-te de la sine. Porunca puternică, sonoră în sine este ceea ce te trezește. Tu asculți făcând ceea ce oamenii treji fac în fața pericolului. Te ridici și ieși din casă. Chemarea creează trezirea. Răspunzi în puterea creată de acea chemare – deșteptarea.

Eu cred că acesta este motivul pentru care Biblia spune lucruri paradoxale despre nașterea din nou, anume că trebuie să ne luăm inimi noi, dar că Dumnezeu este Cel care creează inima nouă. Iată câteva versete cu rol exemplificator:

Deuteronom 10:16: „Să vă tăiați dar inima împrejur!”

Deuteronom 30:6: „Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima”.

Ezechiel 18:31: „faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou!”

Ezechiel 36:26: „Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou”.

Ioan 3:7: „Trebuie să vă nașteți din nou”.

1 Petru 1:3: „Dumnezeu… ne-a născut din nou”.

​Calea ascultării de porunca de a ne naște presupune mai întâi să primim darul divin al vieții și suflării, și apoi să facem ceea ce oamenii vii fac: să strigăm la Dumnezeu în credință, recunoștință și dragoste. Când porunca lui Dumnezeu vine cu puterea creatoarea Duhului Sfânt, care convertește, ea dă viață. Iar noi credem, ne bucurăm și ascultăm.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus