Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

14 Decembrie / Real pentru poporul Lui

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune” (Evrei 8:6).

Hristos este Mijlocitorul noului legământ, așa cum spune în Evrei 8:6. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că sângele Lui – sângele legământului (Luca 22:20; Evrei 13:20) – a procurat definitiv, decisiv și sigur împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi.

Asta înseamnă că, potrivit promisiunilor noului legământ, Dumnezeu produce transformarea noastră interioară prin Duhul lui Hristos.

De asemenea, înseamnă că Dumnezeu lucrează această transformare în noi prin credință – credința în tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în Hristos.

Noul legământ este procurat prin sângele lui Hristos, pus în aplicare prin Duhul lui Hristos și însușit prin credința în Hristos.

Cel mai bun pasaj unde vedem lucrarea lui Hristos ca Mijlocitorul noului legământ este cel din Evrei 13:20–21:

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Expresia „să lucreze în noi ce-I este plăcut” descrie ceea ce se petrece când Dumnezeu scrie legea în inimile noastre potrivit noului legământ. Iar cuvintele „prin Isus Hristos” Îl descriu pe Isus ca Mijlocitorul acestei lucrări glorioase a harului suveran.

De aceea, sensul Crăciunului este nu doar că Dumnezeu înlocuiește umbrele cu realitatea, ci și că El ia realitatea și o face reală în poporul Său. El o scrie în inimile noastre. El nu lasă darul mântuirii și al transformării sub un pom de Crăciun, dacă este să vorbim așa, lăsându-te pe tine să îl ridici de acolo ulterior, prin puterile tale. El îl ia și îl pune în inima și în mintea ta, dându-ți pecetea siguranței că ești copil de Dumnezeu!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus