Bucurii de Neclintit

14 februarie / Hristos ca mijloc și finalitate

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine (Gal. 2:20).

De ce a creat Dumnezeu Universul? Și de ce îl conduce în felul în care o face? Ce vrea Dumnezeu să obțină? Este Isus Hristos un mijloc înspre împlinirea planurilor lui Dumnezeu sau culmea lor?

Isus Hristos este revelația supremă a lui Dumnezeu. El este Dumnezeu în formă umană. Ca atare, El este finalitatea, nu mijlocul.

Manifestarea gloriei lui Dumnezeu este sensul existenței Universului. Aceasta este ceea ce Dumnezeu face. Cerurile și istoria lumii „spun slava lui Dumnezeu”.

Dar Isus Hristos a fost trimis să împlinească ce trebuia împlinit. El a venit pentru a remedia căderea. El a venit ca să-i salveze pe păcătoși de distrugerea inevitabilă ca urmare a păcatelor lor. Acești salvați vor vedea, vor savura și vor ilustra gloria lui Dumnezeu cu o bucurie veșnică.

Alții vor continua să acumuleze batjocură la adresa gloriei lui Dumnezeu. Astfel, Isus Hristos este mijlocul a ceea ce Dumnezeu a vrut să obțină în manifestarea gloriei Sale spre bucuria poporului Său. Nimeni nu va vedea, nu va savura și nu va celebra gloria lui Dumnezeu separat de lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Țelul existenței Universului ar fi neatins altfel. De aceea, Hristos este un mijloc.

Dar în acea împlinire de pe cruce, pe când El a murit pentru păcătoși, Hristos a revelat suprem dragostea și neprihănirea Tatălui. Aceasta a fost culmea descoperirii slavei lui Dumnezeu – gloria harului Său.

De aceea, chiar în momentul actului Său perfect ca mijloc în împlinirea planului lui Dumnezeu, Isus a devenit finalitatea acelui plan. Prin moartea Lui în locul păcătoșilor și prin învierea Lui spre viața lor, El a devenit revelarea centrală și supremă a gloriei lui Dumnezeu.

Astfel, Hristos răstignit este deopotrivă mijlocul și finalitatea planului lui Dumnezeu cu acest univers.

Fără lucrarea Lui, acea finalitate – de a revela plinătatea gloriei lui Dumnezeu spre bucuria poporului lui Dumnezeu – nu s-ar fi petrecut.

Și chiar în acea lucrare în care a fost mijlocul, El a devenit finalitatea – Cel care va fi în veci de veci centrul focal al închinării noastre când vom petrece veșnicia privind și savurând tot mai mult din ceea ce El a revelat despre Dumnezeu când a fost făcut blestem pentru noi.

​Isus este finalitatea pentru care Universul a fost creat și mijlocul care face ca acel țel să fie posibil și de care păcătoșii îndreptățiți să se poată bucura.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus