Bucurii de Neclintit Tematică: Creația

14 Noiembrie / Uimiți de creație

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dar va zice cineva: ‚Cum înviază morții? Și cu ce trup se vor întoarce?’ Nebun ce ești! Ce semeni tu, nu înviază, dacă nu moare mai întâi. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește; și fiecărei semințe îi dă un trup al ei” (1 Cor. 15:35-38).

Eu am ales lucrurile mărunte din Scriptură, ca să arăt implicarea detaliată a lui Dumnezeu în creație.

De exemplu, aici, în 1 Corinteni 15:38, Pavel compară felul cum o sămânță este plantată într-o formă și răsare într-o altă formă, cu un „trup” diferit de toate celelalte trupuri. El spune: „Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecărei semințe îi dă un trup al ei” (textul original nu spune că El îi dă fiecărui „fel” de sămânță un trup, ci fiecărei semințe propriul trup!).

Aceasta este o afirmație remarcabilă despre implicarea apropiată a lui Dumnezeu în felul în care El concepe fiecare sămânță ca din ea să iasă o plantă unică, nu doar specii, ci fiecare sămânță în parte!

Pavel nu vorbește aici despre evoluție, ci el arată că are o credință fermă că Dumnezeu este implicat în detaliile creației Lui. Desigur, Pavel nu își putea imagina că ar exista vreun proces natural în care Dumnezeu să nu fie implicat.

Apoi Psalmul 94:9 spune: „Cel ce a sădit urechea, s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea să nu vadă?” Psalmistul prezumă că Dumnezeu este Cel ce a conceput ochiul și că El a conceput urechea așezând-o la locul ei ca să își facă lucrarea prin care noi auzim.

Astfel, când noi suntem uimiți de minunățiile ochiului omenesc și de structura remarcabilă a urechii, nu suntem chemați să ne minunăm de procesul șansei, ci de gândirea, creativitatea și puterea lui Dumnezeu.

La fel suntem învățați în Psalmul 95:5: „A Lui este marea, El a făcut-o, și mâinile Lui au întocmit uscatul”. Implicarea lui Dumnezeu în creația pământului și a mării este atât de profundă, încât El spune că marea este a Lui.

Nu este ca și cum El ar fi pus totul în mișcare într-o manieră impersonală, în urmă cu un miliard de ani. Dimpotrivă, El este Cel ce stăpânește peste tot pentru că El a creat totul. Creația este și azi lucrarea mâinilor Lui și poartă semnele stăpânirii Creatorului ei, la fel cum o piesă de artă îi aparține celui care a lucrat-o până ce el o vinde sau o dăruiește altcuiva.

Nu spun aceste lucruri ca să rezolv toate problemele legate de chestiunile originii Universului, ci ca să te chem să fii complet conștient de Dumnezeu, să Îl înalți pe Dumnezeu și să fii împlinit în Dumnezeu în tot ce observi și admiri în minunățiile acestei lumi.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus