Bucurii de Neclintit

16 martie / Isus va finaliza misiunea

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14).

Nu cunosc vreo promisiune misionară mai dătătoare de inspirație decât aceste cuvinte ale lui Isus.

Nu că această Evanghelie ar trebui propovăduită.

Nu că această Evanghelie ar putea fi propovăduită.

Ci că această Evanghelie va fi propovăduită.

Aceasta nu este o mare trimitere, nici o mare poruncă. Ea este o mare certitudine, o mare încredere.

Cine poate îndrăzni să vorbească astfel? Cum știe El că așa va fi? Cum poate fi sigur că biserica nu va eșua în mandatul ei misionar?

Răspuns: harul slujirii misionare este la fel de irezistibil ca harul regenerării. Hristos poate făgădui propovăduirea universală a Evangheliei, pentru că El este suveran. El cunoaște succesul viitor al misiunii, pentru că El modelează viitorul. Toate popoarele vor auzi!

Un „popor” nu este totuna cu o „țară” din lumea modernă. Când Vechiul Testament vorbea despre neamuri, ea se referea la grupuri etnice precum iebusiții, fereziții, amoriții, moabiții, canaaniții și filistenii. „Neamurile” sunt grupuri etnice caracterizate de propria limbă și cultură. „Lăudați-L pe Domnul, toate neamurile, lăudați-L, toate popoarele!” (Ps. 117:1). Neamurile sunt oameni – grupuri de oameni, așa cum le spunem noi.

Fiind Fiul suveran al lui Dumnezeu și Domnul bisericii, Isus pur și simplu Și-a însușit acest plan divin și a spus cu o certitudine absolută: „„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor” (Matei 24:14).

Cauza misiunii mondiale este absolut asigurată de succes. Ea nu poate eșua. Dacă așa stau lucrurile, oare nu este rezonabil să ne rugăm cu o credință mare, să investim cu încredere mare și să mergem înainte slujind cu simțământul triumfului sigur?

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus