Bucurii de Neclintit

18 mai / Lumina de dincolo de lumină

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ (Col. 3:1-2).

Isus Hristos este înviorător. De aceea, caută lucrurile de sus. Nu-L înlocui pe Hristos cu mărunțișurile. Fuga de la Hristos către plăcerea păcătoasă secătuiește sufletul.

La început, poți avea impresia de libertate și distracție să ocolești rugăciunea și să neglijezi Cuvântul. Dar vine apoi nota de plată: superficialitate, lipsa puterii, vulnerabilitatea în fața păcatului, preocuparea cu lucrurile mărunte, relațiile superficiale și o pierdere înfricoșătoare a interesului pentru închinare și pentru lucrurile Duhului.

Nu lăsa ca vara care se apropie să îți facă sufletul să tremure. Dumnezeu a creat vara ca o pregustare a Cerului, nu ca un substitut al lui.

Dacă poștașul îți aduce o scrisoare de dragoste de la logodnicul tău, nu te îndrăgosti de poștaș. Nu te îndrăgosti de pregustarea video, descoperindu-te incapabil mai apoi să iubești realitatea viitoare.

Isus Hristos este centrul înviorător al verii. El este preeminent în toate lucrurile (Col. 1:18), inclusiv în vacanțe, picnicuri, jocuri cu mingea, drumeții lungi și grătare. El ne invită astfel în această vară: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

Vrem acest lucru? Asta este întrebarea. Hristos ni Se dă în măsura în care ne dorim înviorarea de la El. „Mă veți căuta, și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima” (Ier. 29:13).

Petru vorbește astfel despre acest lucru: „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare” (F.A. 3:19-20). Pocăința nu înseamnă doar să ne abatem de la păcat, ci și să ne îndreptăm către Domnul cu inimile deschise, supuse și în așteptarea lucrării Lui.

Ce fel de abordare a verii este aceasta? Este atitudinea din Coloseni 3:1-2: „Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.

Acesta este pământul lui Dumnezeu! El este ca o pregustare video a realității acelei veri veșnice, în care „cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este Mielul” (Apoc. 21:23).

Soarele verii nu este decât un biet deget îndreptat către soarele viitor: gloria lui Dumnezeu. Vara ne-a fost lăsată ca să vedem și ca să ne arate acest lucru. Vrei să ai ochi deschiși? Doamne, fă-ne să vedem lumina de dincolo de lumină.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus