Bucurii de Neclintit

19 mai / Ceea ce Îl face pe Isus să Se bucure

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt, și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului; Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu” (Luca 10:21).

Acest verset este unul dintre cele două din Evanghelii, în care ni se spune despre Isus că S-a bucurat. Cei șaptezeci de ucenici tocmai se întorseseră din predicare și I-au povestit lui Isus de succesul lor.

Observați că toți cei trei Membri ai Sfintei Treimi Se bucură aici: Isus Se bucură, dar textul spune că El Se bucură în Duhul Sfânt. De aici, eu înțeleg că Duhul Sfânt L-a umplut și L-a mișcat să Se bucure. Apoi, la finele versetului, vedem descrisă plăcerea lui Dumnezeu Tatăl: „Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu”, fiindcă așa Te-ai bucurat Tu să procedezi!

Dar de ce anume Se bucură toată Trinitatea în acest pasaj? De dragostea liberă, electivă a lui Dumnezeu, de a ascunde lucruri de elita intelectuală și de a le descoperi pruncilor. „Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor”.

Și ce anume ascunde Tatăl de unii, dar le descoperă altora? Luca 10:22 ne dă răspunsul: „nimeni nu știe cine este Fiul, afară de Tatăl”. Așadar, ceea ce Dumnezeu Tatăl trebuie să descopere este identitatea spirituală adevărată a Fiului.

Când cei șaptezeci de ucenici se întorc din misiunea lor evanghelistică și Îi povestesc lui Isus cele întâmplate, El și Duhul Sfânt Se bucură că Dumnezeu Tatăl a ales, după buna Lui plăcere – spre bucuria Sa – să Îl descopere pe Fiul pruncilor și să Îl ascundă de cei înțelepți.

Ideea nu este că ar exista anumite clase de oameni aleși de Dumnezeu, ci că Dumnezeu este liber să aleagă candidații cei mai puțin probabili pentru harul Său.

Dumnezeu contrazice ceea ce meritul omenesc ar dicta. El ascunde de înțeleptul atotsuficient și descoperă față de cei mai neajutorați și lipsiți de realizări.

Când Isus Îl vede pe Tatăl iluminându-i și mântuindu-i liber pe cei a căror singură speranță este harul fără plată, El tresaltă de bucurie în Duhul Sfânt și Își găsește plăcere în alegerea făcută de Tatăl Său.

​Astfel, când noi vedem acest adevăr – în fapt, când știm că suntem printre copiii aleși de El – ne alăturăm bucuriei Lui.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus