Bucurii de Neclintit

19 martie / Un sumar al Evangheliei în șase puncte

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu (1 Petru 3:18).

Iată aici un rezumat al Evangheliei care te va ajuta să o înțelegi, să te bucuri de ea și să o mărturisești mai departe!

1) Dumnezeu ne-a creat pentru gloria Lui.
„Adu-Mi fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului: pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea” (Isaia 43:6-7). Dumnezeu ne-a creat pe toți după chipul Lui, așa încât să transmitem și să reflectăm mai departe caracterul și frumusețea Lui morală.

2) De aceea, fiecare om ar trebui să trăiască spre gloria lui Dumnezeu.
„Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31). Calea de a trăi spre gloria lui Dumnezeu înseamnă să Îl iubim (Matei 22:37), să ne încredem în El (Rom. 4:20), să Îi fim mulțumitori (Ps. 50:23), să ascultăm de El (Matei 5:16) și să Îl prețuim mai presus de orice (Fil. 3:8; Matei 10:37). Când facem aceste lucruri, noi reflectăm mai departe gloria lui Dumnezeu.

3) Cu toate acestea, noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu.
„Toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23). „Măcar că L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit… au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană” (Rom. 1:21-23). Niciunul dintre noi nu L-a iubit pe Dumnezeu, nu a avut încredere în El, nici nu I-a mulțumit, nu L-a ascultat sau prețuit pe Dumnezeu așa cum trebuia.

4) De aceea, noi toți merităm pedeapsa veșnică.
„Plata păcatului este moartea (veșnică)” (Rom. 6:23). Cei care nu L-au ascultat pe Domnul Isus „vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui” (2 Tes. 1:9). „Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică” (Matei 25:46).

5) Totuși, în marea Lui îndurare, Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Lui Fiu Isus Hristos ca să le dea păcătoșilor calea către viața veșnică.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Gal. 3:13). „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18).

6) De aceea, viața veșnică este un dar fără plată pentru toți cei care își vor pune credința în Hristos ca Domn, Mântuitor și Comoara supremă a vieților lor.
„Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). „Dacă Îl mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit” (Rom. 10:9). „Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9). „Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Gal. 2:20). „Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să Îl câștig pe Hristos” (Fil. 3:8).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus