Bucurii de Neclintit Tematici: Durere și moarte Frica de Dumnezeu Moartea

2 August / Fără frică de moarte

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să îi izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor (Evrei 2:14-15).

Cum ne eliberează Hristos de frica morții, ca să trăim cu acea predare iubitoare față de El care poate „lăsa ca avuțiile și rudele să plece, ca și această viață muritoare”?

Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii…

Termenul „copiii” este preluat din versetul anterior, și se referă la urmașii spirituali ai lui Hristos, Mesia. Ei sunt de asemenea „copiii lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, prin trimiterea lui Hristos, Dumnezeu are în vedere în special mântuirea „copiilor” Lui. „Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii…”

tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele [sângele și carnea]…

Fiul lui Dumnezeu, care a existat dinainte de întrupare în calitatea Lui de Cuvânt veșnic (Ioan 1:1), a îmbrăcat trup de carne și sânge, îmbrăcând dumnezeirea Lui cu umanitate. El a devenit pe deplin om și a rămas Dumnezeu pe deplin.

pentru ca, prin moarte…

Motivul pentru care Hristos S-a făcut om a fost ca să moară. Ca Dumnezeu preîntrupat, El nu putea muri pentru păcătoși. Dar odată unit cu sângele și carnea, El putea face acest lucru. Țelul Lui a fost să moară. De aceea, El a trebuit să se nască uman, muritor.

pentru ca, prin moarte, să îl nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul…

Prin moarte, Hristos i-a rupt colții diavolului. Dar cum a făcut El acest lucru? Acoperindu-ne toate păcatele (Evrei 10:12). Asta înseamnă că Satana nu mai are niciun temei legitim ca să ne acuze înaintea lui Dumnezeu. „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socotește neprihăniți!” (Rom. 8:33). Pe ce temei îi îndreptățește El? Prin sângele lui Isus (Evrei 9:14; Rom. 5:9).

Arma supremă a Satanei împotriva noastră este păcatul nostru. Dacă moartea lui Isus îndepărtează păcatul nostru, arma principală a diavolului îi este luată din mâini. În acel sens, el este lăsat fără putere.

și să îi izbăvească pe toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor.

Așadar, noi suntem eliberați de frica morții. Dumnezeu ne-a îndreptățit. Înaintea noastră nu mai este decât harul viitor. Satana nu poate răsturna acel decret. Iar Dumnezeu vrea ca siguranța noastră supremă să aibă un efect imediat în viețile noastre. El vrea să avem un sfârșit fericit, îndepărtând robia și frica prezentului.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus