Bucurii de Neclintit

21 iunie / Satisfacția care învinge păcatul

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine, nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).

Ceea ce trebuie să vedem aici este că esența credinței înseamnă să fim satisfăcuți cu tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în Hristos.

Definirea credinței în acest fel subliniază două lucruri. Unul este credința care se focalizează pe Dumnezeu. Ceea ce ne aduce nouă împlinire nu sunt doar făgăduințele lui Dumnezeu, ci tot ce este Dumnezeu însuși pentru noi în Isus. Credința Îl primește pe Dumnezeu în Hristos drept comoara noastră – nu doar darurile făgăduite de El.

Credința nu își întemeiază nădejdea doar în lucrurile din lumea viitoare, ci în faptul că Dumnezeu va fi acolo: „Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie, și zicea: ‚Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei’” (Apoc. 21:3).

Și chiar acum, ceea ce credința primește cel mai fierbinte nu este doar realitatea iertării păcatelor (oricât de prețioasă ar fi), ci și prezența Hristosului cel viu în inimile noastre și plinătatea lui Dumnezeu însuși. În Efeseni 3:17-19, Pavel se roagă ca „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință… ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”.

Celălalt lucru subliniat în definiția dată credinței ca fiind satisfăcută cu tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în Isus este termenul „satisfacție”. Credința înseamnă stingerea setei sufletului la izvorul lui Dumnezeu. În Ioan 6:35, vedem că „a crede” înseamnă „a veni” la Hristos ca să mâncăm „Pâinea vieții” și ca să bem „apa vie” (Ioan 4:10, 14), ceea ce nu este nimic altceva decât Isus însuși.

​Aici se găsește secretul puterii credinței în zdrobirea forței înrobitoare a atracțiilor păcătoase. Dacă inima este satisfăcută cu tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi în Isus, puterea păcatului de a ne momi ca să ne îndepărteze de înțelepciunea lui Hristos este frântă.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus