Bucurii de Neclintit

21 martie / Cea mai bună făgăduință a lui Dumnezeu

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? (Rom. 8:32).

Cea mai vastă făgăduință a harului viitor al lui Dumnezeu se găsește în Romani 8:32. Acesta mi se pare cel mai prețios verset din Biblie. Parte din motiv este că făgăduința din el este atât de cuprinzătoare, încât stă gata să mă ajute în aproape fiecare turnură din viață și lucrare. N-a existat și nici nu va exista vreodată o circumstanță din viața mea în care această făgăduință să fie irelevantă.

În sine, această făgăduință atotcuprinzătoare probabil că n-ar face ca acest verset să mi se pară cel mai prețios. Există și alte astfel de făgăduințe minunate, precum cea din Psalmul 84:11: „Domnul… nu îi lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană”. Sau cea din 1 Corinteni 3:21-23: „toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu”. Este dificil să găsești limitele spectaculoase și largi ale acestor făgăduințe.

Dar ceea ce pune versetul din Romani 8:32 într-o poziție unică este argumentația logică în care apare, și care dă naștere făgăduinței, făcând-o solidă și nezguduită, cum este dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Său infinit de admirabil.

Romani 8:32 conține o temelie și garanție puternică, solidă și sigură că nu există absolut nicio posibilitate ca făgăduința să nu poată fi împlinită. Aceasta este ceea ce face din ea o sursă de putere constantă în vremuri de tulburări mari. Orice altceva am pierde, orice altceva ne dezamăgește, orice altceva eșuează, această făgăduință atotcuprinzătoare a harului viitor nu va putea eșua niciodată.

​„El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți…” Aceasta este temelia. Dacă ea este adevărată, spune logica din Cer, atunci Dumnezeu le va da cu o certitudine absolută toate lucrurile celor pentru care L-a dat la moarte pe Fiul Său!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus