Bucurii de Neclintit Tematică: Adorare, laudă

22 August / Încântați de laudă

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă… Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă!” (Ps. 67:3, 5).

De ce ne cere Dumnezeu să Îl lăudăm?

C.S. Lewis scria:

„La fel cum oamenii laudă spontan orice lucru pe care îl prețuiesc, tot așa ei ne îndeamnă spontan să ne alăturăm lor în acele laude: ‚Nu este drăguță această persoană? Nu era strălucitor acel lucru? Nu crezi că acest lucru este ceva deosebit?’”

Atunci când îi îndeamnă pe toți să Îl laude pe Dumnezeu, psalmiștii fac ceea ce toți oameni fac atunci când vorbesc despre lucrurile care îi pasionează. La un nivel mai general, marea mea dificultate legată de lauda lui Dumnezeu a depins de ideea că, într-un fel absurd, Cel ce este suprem de prețios ne-ar refuza lucrurile pe care noi suntem încântați să le facem, ceea ce, într-adevăr, nu putem să nu facem în legătură cu orice altceva prețuim în viață.

Eu cred că noi suntem încântați să lăudăm lucrurile de care ne bucurăm, pentru că lauda nu doar exprimă, ci și completează bucuria; ea este finalitatea ei. Îndrăgostiții nu își spun unul altuia cât de frumoși sunt doar ca să se complimenteze; încântarea este incompletă până ce ea se exprimă.

Aici este răspunsul – soluția la ego-mania aparentă a lui Dumnezeu când ne cere să Îl lăudăm! Ea cere fericirea noastră supremă. Noi lăudăm lucrurile de care ne bucurăm, pentru că încântarea este incompletă până în clipa când este exprimată prin laudă. Dacă nu ni s-ar permite să vorbim despre lucrurile pe care le prețuim, să celebrăm ceea ce iubim, și să lăudăm ceea ce admirăm, bucuria noastră nu ar fi completă.

Așadar, dacă Dumnezeu ne iubește atât de mult încât să facă așa încât bucuria noastră să fie deplină, El trebuie nu doar să ni Se dăruiască; El trebuie să și câștige de la noi lauda inimilor noastre – nu pentru că El ar avea nevoie să acopere vreo slăbiciune în Sine sau să compenseze vreo deficiență, ci pentru că El ne iubește și vrea să ne dea plinătatea bucuriei care nu se poate găsi decât în cunoașterea și lauda Lui, cea mai măreață dintre toate ființele.

Dacă El este cu adevărat de partea noastră, trebuie să fie pentru Sine! Dumnezeu este singura Ființă din întreg Universul pentru care preocuparea cu propria laudă este actul iubitor suprem. Pentru El, înălțarea de Sine este cea mai mare virtute. Când face toate lucrurile „spre lauda slavei Sale” (Efes. 1:12, 14), El păstrează pentru noi și ne oferă singurul lucru din toată lumea care poate să ne împlinească tânjirile.

Dumnezeu este de partea noastră! Iar temelia acestei iubiri este că Dumnezeu a fost, este și va fi întotdeauna de partea Sa.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus