Bucurii de Neclintit

22 iunie / Cum trebuie să luptăm pentru sfințenie

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul (Evrei 12:14).

Există o sfințenie practică fără de care nu Îl vom vedea pe Domnul. Mulți oameni trăiesc ca și cum așa ceva n-ar exista.

Există oameni care pretind că sunt creștini și care trăiesc vieți atât de lipsite de sfințenie, încât ei vor fi cei care vor auzi cuvintele înspăimântătoare ale lui Isus: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege” (Matei 7:23). Pavel le spune pretinșilor credincioși: „Dacă trăiți după îndemnurile ei [firii pământești], veți muri” (Rom. 8:13).

Astfel, există o sfințenie fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Și este extrem de important să învățăm să luptăm pentru sfințenie prin credința în harul viitor.

Mai există o cale de a căuta sfințenia care duce la moarte. Pavel ne avertizează să nu Îl slujim pe Dumnezeu altfel decât prin credința în harul Lui care ne echipează. Dumnezeu „nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care le dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile” (F.A. 17:25). Orice efort de a-I sluji lui Dumnezeu care, chiar în acel act, nu depinde de El ca răsplata inimilor noastre și puterea slujirii noastre, Îl va dezonora ilustrându-L asemenea unui zeu păgân nevoiaș.

Petru descrie în felul următor alternativa la o astfel de slujire a lui Dumnezeu bazată pe puterile noastre: „Dacă slujește cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos” (1 Petru 4:11). Iar Pavel spune: „n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine” (Rom. 15:18; v. și 1 Cor. 15:10).

Clipă de clipă, harul sosește în viețile noastre echipându-ne ca să facem „orice faptă bună” pe care Dumnezeu o rânduiește pentru noi: „Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună” (2 Cor. 9:8).

​Lupta pentru fapte bune este o luptă pentru credința în făgăduințele harului viitor.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus