Bucurii de Neclintit Tematică: Nașterea/întruparea lui Hristos

24 Decembrie / Două scopuri

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:7-8).

Când 1 Ioan 3:8 spune că, „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului”, care sunt „lucrările diavolului” la care el se referă? Răspunsul rezultă clar din context.

În primul rând, 1 Ioan 3:5 este un pasaj paralel primului: „știți că El S-a arătat ca să ia păcatele”. Expresia S-a arătat apare în versetele 5 și 8. Astfel, cel mai probabil că „lucrările diavolului” pe care Isus a venit să le distrugă sunt păcatele. Prima parte a versetului 8 face această concluzie foarte clară: „Cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început”.

Problema din acest context este păcătuirea, nu boala, nici mașina care s-a stricat sau calendarele noastre date peste cap. Isus a venit în lume ca să ne facă în stare să ne oprim din a păcătui. Vedem acest lucru chiar mai clar dacă punem acest adevăr laolaltă cu cel din 1 Ioan 2:1: „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți”. Acesta este unul dintre marile scopuri ale Crăciunului – unul dintre marile scopuri ale întrupării (1 Ioan 3:8).

Dar mai există un scop, pe care Ioan îl adaugă în 1 Ioan 2:1-2: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi”.

Iată sensul acestuia: Isus a venit în lume pentru două motive. El a venit pentru ca noi să nu mai continuăm să păcătuim – adică El a venit să distrugă lucrările diavolului (1 Ioan 3:8); și El a venit așa încât să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, dacă noi păcătuim. El a venit ca să fie o jertfă substitutivă care îndepărtează mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva păcatelor noastre.

Ideea acestui al doilea scop nu este să anuleze primul scop. Iertarea nu se dă pentru a permite păcatul. Scopul morții lui Hristos pentru păcatele noastre nu este ca noi să ne relaxăm în bătălia noastră împotriva păcatului.

Aceste două scopuri ale Crăciunului arată că plata făcută odată pentru totdeauna pentru toate păcatele noastre înseamnă libertatea și puterea care ne fac în stare să luptăm cu păcatul nu ca niște legaliști, căutând să ne câștigăm mântuirea, și nu de frica de a nu ne-o pierde, ci ca niște biruitori care se aruncă pe ei înșiși în lupta împotriva păcatului, cu încredere și bucurie, chiar dacă ne-ar costa viețile!

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus