Bucurii de Neclintit

24 mai / Temeiul siguranței tale

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului (2 Tes. 2:13).

Biblia vorbește despre alegerea noastră – anume că Dumnezeu ne-a ales – în Hristos dinainte de întemeierea lumii (Efes. 1:4), înainte ca noi să fi făcut vreun lucru, bun sau rău (Rom. 9:11). De aceea, în cel mai strict sens, alegerea noastră este necondiționată. Nici credința și nici ascultarea noastră nu constituie temeiul alegerii. Ea este liberă și cu totul nemeritată.

Pe de altă parte, o mulțime de pasaje biblice vorbesc despre mântuirea noastră finală (prin contrast cu alegerea noastră făcută în veșnicia trecută) ca fiind condiționată de o inimă și o viață schimbată. Astfel, se ridică întrebarea: Cum pot avea siguranța că voi persevera în credința și sfințenia necesare moștenirii vieții veșnice?

Răspunsul este că siguranța mântuirii este înrădăcinată în alegerea noastră. 2 Petru 1:10 spune: „căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată”. Alegerea divină este temelia dedicării lui Dumnezeu în mântuirea mea și, de aceea, garanția că El va lucra în mine, prin harul sfințitor, ceea ce harul Lui electiv a început.

Acesta este sensul noului legământ. Oricine crede în Isus este beneficiarul sigur al noului legământ, pentru că Isus a spus în Luca 22:20 că, „acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi”. Cu alte cuvinte, Eu asigur noul legământ prin sângele Meu pentru toți cei ce sunt ai Mei.

În noul legământ, Dumnezeu nu doar cere ascultarea; El o dă. „Domnul, Dumnezeul tău, îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, și Îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, ca să trăiești” (Deut. 30:6). „Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele” (Ezec. 36:27; cf. 11:20). Acestea sunt făgăduințe ale noului legământ.

Alegerea este semnul angajamentului veșnic al lui Dumnezeu de a face aceste lucruri pentru poporul Său. Astfel, alegerea garantează că, pe aceia pe care Dumnezeu îi socotește neprihăniți prin credință, El îi va glorifica în mod cert (Rom. 8:30). Asta înseamnă că El nu va da greș în lucrarea Sa, prin care împlinește în noi toate condițiile necesare glorificării noastre.

​Alegerea este temeiul final al siguranței mântuirii pentru că, întrucât ea este angajamentul lui Dumnezeu de a mântui, ea este și angajamentul Lui de a abilita tot ceea ce este necesar mântuirii.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus