Bucurii de Neclintit Tematici: Evanghelizare și misiune Lucrarea de misiune

25 Octombrie / Marea nădejde misionară

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos – prin har sunteți mântuiți” (Efes. 2:5).

Marea nădejde misionară este că, atunci când Evanghelia este propovăduită în puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu însuși face ceea ce omul nu poate să facă: El creează credința care mântuiește. Chemarea lui Dumnezeu face ceea ce chemarea omului nu poate să facă. Ea înviază morții. Ea dă naștere vieții spirituale. Ea este asemenea chemării adresată de Isus lui Lazăr, când acesta din urmă era în mormânt, „Vino afară!” Iar mortul a ascultat și a ieșit. Chemarea a creat ascultarea creând viața (Ioan 11:43). Așa este mântuit orice om.

Noi putem trezi pe cineva din somn prin chemarea noastră, dar chemarea lui Dumnezeu poate aduce în ființă lucruri care nu există (Rom. 4:17). Chemarea lui Dumnezeu este irezistibilă în sensul că ea poate depăși orice împotrivire. Ea este eficace într-un fel infailibil, după planul lui Dumnezeu – așa încât Pavel a putut spune: „pe aceia pe care [Dumnezeu] i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți” (Rom. 8:30), chiar dacă suntem îndreptățiți doar prin credința noastră.

Cu alte cuvinte, chemarea lui Dumnezeu este atât de eficace, încât ea creează infailibil credința prin care un om este îndreptățit. Toți cei chemați sunt îndreptățiți așa cum ne spune în Romani 8:30. Dar nimeni nu este îndreptățit fără credință (Rom. 5:1). Astfel, chemarea lui Dumnezeu nu poate eșua în efectul avut în intenție. Ea aduce în ființă irezistibil credința care îndreptățește.

Omul nu poate face acest lucru. Este imposibil pentru el. Doar Dumnezeu poate scoate inima de piatră din om (Ezec. 36:26). Doar Dumnezeu îi poate atrage pe oameni la Fiul (Ioan 6:44, 65). Doar Dumnezeu poate deschide inima moartă spiritual, așa încât să ia aminte la Evanghelie (F.A. 16:14). Doar Bunul Păstor Își cunoaște oile și le cheamă pe nume, folosind o putere atât de convingătoare încât toate Îl urmează – și nu pier niciodată (Ioan 10:3-4, 14).

Harul suveran al lui Dumnezeu, care face imposibilul din perspectivă omenească, prin Evanghelia lui Isus Hristos, este marea nădejde misionară.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus