Bucurii de Neclintit

26 februarie / Când Dumnezeu devine 100% de partea noastră

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

… când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți (Efes. 2:3).

Toată mânia lui Dumnezeu, toată condamnarea pe care noi o merităm, a fost turnată asupra lui Isus. Toate cerințele lui Dumnezeu legate de neprihănirea perfectă au fost împlinite de Hristos. În momentul în care vedem (prin har!) această Comoară, și Îl primim în felul acesta, moartea Lui este socotită drept moartea noastră, condamnarea Lui drept condamnarea noastră, neprihănirea Lui drept neprihănirea noastră, iar Dumnezeu devine 100% și irevocabil de partea noastră, pentru toată veșnicia, chiar începând din acea clipă.

Întrebarea la care acest adevăr cere un răspuns este următoarea: „Oare nu ne învață Biblia că Dumnezeu Și-a îndreptat favoarea către noi prin alegerea noastră din veșnicie?”

Cu alte cuvinte, oamenii se gândesc și se întreabă aceasta: „Oare Dumnezeu a devenit 100% de partea noastră în momentul credinței, al unirii cu Hristos și al îndreptățirii? Oare El nu a devenit 100% de partea noastră în actul alegerii dinainte de întemeierea lumii?” Pavel spune în Efeseni 1:4-5 că „Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”.

Atunci Dumnezeu nu este 100% de partea aleșilor din veșnicie? Răspunsul ține de ce înțelegem noi prin acest “100%”.

Prin termenul „100%”, eu încerc să susțin un adevăr biblic care se găsește în mai multe pasaje ale Scripturii. De exemplu, în Efeseni 2:3, Pavel afirmă că cei credincioși erau „copii ai mâniei” înainte să fie înviați în Hristos Isus: „Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți”.

Pavel spune că, înaintea nașterii noastre din nou – înainte să fim înviați împreună cu Hristos – mânia lui Dumnezeu era asupra noastră. Aleșii se aflau sub mânie. Acest lucru s-a schimbat când Dumnezeu ne-a înviat în Hristos Isus și ne-a trezit ca să vedem adevărul și frumusețea lui Hristos, așa încât L-am primit ca pe Acela care a murit pentru noi și ca pe Cel a cărui neprihănire este socotită a noastră ca urmare a unirii noastre cu Isus. Înainte ca acest lucru să aibă loc în noi, ne aflam sub mânia lui Dumnezeu. Apoi, datorită credinței în Hristos și a unirii cu El, toată mânia lui Dumnezeu a fost îndepărtată și El a devenit astfel, în acel sens, 100% de partea noastră.

​De aceea, bucură-te de adevărul că Dumnezeu te va ocroti. El te va duce până la capăt pentru că, în Hristos, El este 100% de partea ta. De aceea, nu faptul că ajungi până la capăt Îl face pe Dumnezeu să fie 100% de partea ta. Acesta este efectul realității că El este deja 100% de partea ta.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus