Bucurii de Neclintit Tematici: Lucrarea lui Hristos Rugăciunea

26 Noiembrie / Isus Se roagă pentru noi

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„De aceea și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

Aici ni se spune că Hristos poate să ne mântuiască în chip desăvârșit – pe veci – pentru că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Cu alte cuvinte, El nu ar putea să ne mântuiască pe veci dacă n-ar continua să mijlocească pe veci pentru noi.

Asta înseamnă că mântuirea noastră este la fel de sigură pe cât preoția lui Hristos este indestructibilă. Iată de ce aveam nevoie de un preot mult mai mare decât orice preot dintre oameni. Dumnezeirea lui Hristos și învierea Lui din morți asigură preoția Sa indestructibilă pentru noi.

Asta înseamnă că nu ar trebui să vorbim despre mântuirea noastră în termeni statici, așa cum facem deseori – ca și cum eu aș fi făcut ceva cândva, printr-o decizie, iar Hristos ar fi făcut cândva ceva, când a murit și a înviat, și asta este totul. Nu, nu este totul.

Chiar și astăzi eu sunt mântuit prin mijlocirea veșnică a lui Isus în Cer. Isus Se roagă pentru noi, iar acest lucru este esențial pentru mântuirea noastră.

Noi suntem mântuiți veșnic prin rugăciunile veșnice (Rom. 8:34) și prin slujba apărătoare (1 Ioan 2:1) a lui Isus din Cer, ca Marele nostru Preot. El Se roagă pentru noi, iar rugăciunile Lui primesc răspuns, pentru că El Se roagă perfect, pe baza jertfei Sale desăvârșite.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus