Bucurii de Neclintit

27 aprilie / Copiii unui Dumnezeu care cântă

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele Măslinilor (Marcu 14:26).

Îl poți auzi pe Isus cântând?

Era bas sau tenor? A existat un ton aparte în vocea Lui? Sau o claritate de cristal?

Și-a închis ochii când I-a cântat Tatălui? Sau s-a uitat în ochii ucenicilor, zâmbind văzându-le camaraderia profundă?

El era Cel care dădea de regulă tonul cântării? Sau Petru, Iacov, ori poate Matei?

O, abia aștept să Îl aud pe Isus cântând! Eu cred că planetele ar fi ieșit de pe orbitele lor dacă El Și-ar fi înălțat glasul natural în Universul nostru. Dar noi avem o Împărăție care nu poate fi clătinată; de aceea, Doamne, cântă! Cântă!

Ar fi imposibil pentru creștinism să fie altfel decât o credință care cântă. Întemeietorul ei a cântat. El a învățat să cânte de la Tatăl Său. Cu siguranță că Ei au cântat împreună din toată veșnicia. Nu crezi? Cum să nu cânte fericirea veșnică și infinită în părtășia Sfintei Treimi?

Biblia spune că țelul cântărilor noastre este să fie „în semn de bucurie” (1 Cron. 15:16). Nimeni din întregul Univers nu are mai multă bucurie decât Dumnezeu. El este infinit de bucuros. El S-a bucurat din veșnicie în panorama perfecțiunilor Sale reflectate desăvârșit în dumnezeirea Fiului Său.

Bucuria lui Dumnezeu este inimaginabil de puternică. El este Dumnezeu. Când El vorbește, galaxiile iau ființă. Când El cântă de bucurie, este eliberată mai multă energie decât există în toată materia și mișcarea din Univers.

​Dacă El ne-a chemat să cântăm având desfătarea inimilor în El, oare acest lucru nu este pentru că El cunoaște bucuria manifestării desfătării inimii Sale în propriul chip, în Fiul Său, prin Duhul Său? Noi suntem un popor care cântă pentru că suntem copiii unui Dumnezeu care cântă.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus