Bucurii de Neclintit

27 martie / 10 rezultate ale învierii

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre (1 Cor. 15:17).

Iată mai jos zece lucruri uimitoare despre învierea lui Isus:

1) Un Mântuitor care nu mai poate muri niciodată. „Întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui” (Rom. 6:9).

2) Pocăința. „Dumnezeul părinților noștri L-a înviat pe Isus, pe care voi L-ați omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să-i dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (F.A. 5:30-31).

3) Nașterea din nou. „După îndurarea Sa cea mare, [Dumnezeu] ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie” (1 Petru 1:3).

4) Iertarea păcatelor. „Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre” (1 Cor. 15:17).

5) Duhul Sfânt. „Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți” (F.A. 2:32-33).

6) Nicio condamnare pentru cei aleși. „Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pentru noi!” (Rom. 8:34).

7) Părtășia personală cu Isus și protecția Lui. „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:20).

8) Dovada judecății viitoare. „[Dumnezeu] a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care le-a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morți” (F.A. 17:31).

9) Salvarea de la mânia viitoare a lui Dumnezeu. „Să-L așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” (1 Tes. 1:10; Rom. 5:9).

10) Învierea noastră din morți. „Știm că Cel ce L-a înviat pe Domnul Isus, ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi” (2 Cor. 4:14; Rom. 6:4; 8:11; 1 Cor. 6:14; 15:20).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus