Bucurii de Neclintit

28 aprilie / Marele schimb

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu (Rom. 1:16–17).

Noi avem nevoie de neprihănire ca să fim acceptați de Dumnezeu. Dar nu o avem. Ceea ce noi avem este păcatul.

De aceea, Dumnezeu are ceea ce noi avem și nu merităm – neprihănirea; dar noi avem ceea ce Dumnezeu urăște și respinge – păcatul. Care este răspunsul lui Dumnezeu la această situație?

Răspunsul Lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit în locul nostru și a purtat condamnarea noastră. „Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițându-L, din pricina păcatului, pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Rom. 8:3). Care trup a purtat condamnarea? Al Lui. Ale cui păcate au fost condamnate? Ale noastre. Acesta este un schimb măreț. Iată-l prezentat din nou în 2 Corinteni 5:21: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”.

Dumnezeu pune păcatele noastre asupra lui Hristos și le pedepsește în El. Iar prin moartea ascultătoare a lui Hristos, Dumnezeu împlinește și apără dreptatea Sa și ne-o pune nouă în cont. El pune păcatele noastre asupra lui Hristos și neprihănirea Lui asupra noastră.

Cu greu putem sublinia prea mult faptul că Hristos este răspunsul lui Dumnezeu la problema noastră cea mai mare. Totul I se datorează lui Hristos.

Nu Îl poți iubi prea mult pe Hristos. Nu te poți gândi la El prea mult, să Îi mulțumești prea mult sau să depinzi de El prea mult. Toată iertarea noastră, toată îndreptățirea noastră și toată neprihănirea noastră se găsesc în Hristos.

Aceasta este Evanghelia – vestea bună că păcatele noastre sunt puse asupra lui Hristos și că neprihănirea Lui este pusă asupra noastră, iar acest măreț schimb devine al nostru nu prin fapte, ci doar prin credință. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9).

​Aceasta este vestea bună care ridică poverile, care ne dă bucurie și care ne face puternici.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus