Bucurii de Neclintit Tematică: Glorificarea

28 Decembrie / Țelul este slava

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu” (Rom. 5:2).

A vedea slava lui Dumnezeu este țelul nostru suprem. „Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu” (Rom. 5:2). Dumnezeu ne va „face să ne înfățișăm fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24).

El „va arăta bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă” (Rom. 9:23). El „vă cheamă la Împărăția și slava Sa” (1 Tes. 2:12). „Fericita noastră nădejde [este] arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2:13).

În totalitatea Persoanei și a lucrării Lui, Isus este întruparea și descoperirea supremă a slavei lui Dumnezeu. „El… este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea”, Se roagă Isus în Ioan 17:24.

„Îi sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, și părtaș al slavei care va fi descoperită” (1 Petru 5:1). Creația „va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8:21).

„Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci” (1 Cor. 2:7). „Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă” (2 Cor. 4:17). „Pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit” (Rom. 8:30).

A vedea slava lui Dumnezeu și a fi părtași ei este nădejdea noastră supremă, prin Evanghelia lui Hristos.

O astfel de nădejde, care este cunoscută și prețuită cu adevărat, are un efect uriaș și hotărâtor asupra valorilor, alegerilor și acțiunilor noastre prezente.

Străduiește-te să cunoști slava lui Dumnezeu. Studiază slava lui Dumnezeu și slava lui Hristos. Studiază slava lumii, care descoperă din slava lui Dumnezeu, și slava Evangheliei, care descoperă slava lui Hristos.

Prețuiește slava lui Dumnezeu în toate lucrurile și mai presus de orice.

Cercetează-ți sufletul. Cunoaște slava la care ești chemat și vezi de ce lucrurile pe care le prețuiești în această lume nu sunt parte din slava lui Dumnezeu.

Cercetează-ți sufletul pentru a ști cum să faci ca lucrurile strălucitoare ale lumii să se prăbușească asemenea idolului păgân Dagon din 1 Samuel 5:4. Fă așa încât toate aceste lucruri care te abat de la slava lui Dumnezeu să fie zdrobite în bucăți pe pardoseala templelor lumii. Prețuiește slava lui Dumnezeu mai presus de orice în această lume.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus