Bucurii de Neclintit

29 aprilie / Se apropie ziua

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua (Rom. 13:12).

Iată un cuvânt aducător de nădejde pentru creștinii care trec prin suferință. Este un cuvânt plin de nădejde pentru creștinii care își urăsc păcatele și tânjesc să o sfârșească cu păcatul. Este un cuvânt plin de speranță pentru creștinii care tânjesc după ziua când ultimul vrăjmaș, moartea, va fi biruit și aruncat în iazul de foc (Apoc. 20:14).

Cum este acesta un cuvânt aducător de nădejde pentru ei toți?

„Noaptea” are sensul acestui veac al întunericului, cu toate păcatele, pierzarea și moartea lui. Dar ce spune Pavel despre acest lucru? „Noaptea aproape a trecut”. Veacul păcatului, pierzării și morții este pe punctul de a fi încheiat. Ziua neprihănirii, păcii și bucuriei complete se apropie.

Ai putea spune aici că „două mii de ani par un răsărit destul de îndelungat”. Și, într-un fel, așa și este. Iar noi strigăm: „O, Doamne, cât timp vei mai îndura?” Dar felul biblic de a gândi trece dincolo de această plângere – „Cât timp?”, privind istoria lumii într-o manieră diferită.

Diferența-cheie este că „ziua” – noua epocă a lui Mesia – a răsărit cu adevărat în Isus Hristos. Isus este finalul acestui veac decăzut. Altfel spus, finalul acestui veac rău a fost, ca să mă exprim astfel, zdrobit în această lume. Isus a învins păcatul, durerea, moartea și pe Satana când El a murit și a înviat. Bătălia decisivă a veacurilor s-a încheiat. Împărăția a venit. Viața veșnică a venit.

Iar când răsăritul are loc – așa cum s-a petrecut în realitate odată cu venirea lui Isus – nimeni nu ar trebui să se mai îndoiască de sosirea zilei. Nici măcar dacă durează două mii de ani. Petru spune: „preaiubiților, să nu uitați un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 3:8). Răsăritul a venit. Ziua a sosit. Nimic nu poate opri ridicarea soarelui la amiază.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus