Bucurii de Neclintit Tematică: Necredință

29 Septembrie / Luptă-te cu necredința

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” (Efes. 6:16-17).

Când sunt îngrijorat că îmbătrânesc, mă lupt cu necredința folosind această făgăduință: „până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc” (Isaia 46:4).

Când mă îngrijorez cu privire la moarte, eu mă lupt cu necredința folosind făgăduința că „niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine, și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii” (Rom. 14:7-9).

Când mă cuprinde îngrijorarea că aș putea naufragia credința și să mă îndepărtez de Dumnezeu, eu mă lupt cu necredința folosind aceste făgăduințe: „Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Fil. 1:6); și El „poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

Vino alături de mine în această luptă! Hai să ne luptăm, dar nu cu alți oameni, ci cu propria necredință. Necredința în făgăduințele lui Dumnezeu este rădăcina îngrijorării, care, la rândul ei, este rădăcina atât de multor alte păcate. Sabia Duhului este Cuvântul lui Dumnezeu, a spus Pavel în Efeseni 6:17. Scutul prin care stingem săgețile arzătoare ale Satanei este credința (v. 16) – credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că ia scutul în mâna stângă și sabia în cea dreaptă, și hai să ducem lupta cea bună a credinței.

Ia-ți Biblia, cere ajutorul Duhului Sfânt, pune-ți la inimă făgăduințele, și luptă lupta cea bună – ca să trăiești prin credința în harul viitor.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus