Bucurii de Neclintit

3 martie / Dumnezeu lucrează prin hotărâri bune

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, și orice lucrare izvorâtă din credință (2 Tes. 1:11).

A cere puterea de la Dumnezeu ca să ne împlinim hotărârile bune nu înseamnă că nu luăm hotărâri sau că nu folosim puterea voinței.

Implicarea puterii lui Dumnezeu nu ia niciodată locul implicării voinței noastre! Puterea lui Dumnezeu în sfințire nu ne face niciodată pasivi! Puterea lui Dumnezeu se implică în spatele și în interiorul voinței noastre, nu în locul ei.

Dovada puterii lui Dumnezeu în viețile noastre nu stă în absența voinței noastre, ci în puterea ei, în bucuria ei.

Oricine spune, „da, eu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, așa că voi sta pasiv, nefăcând nimic”, nu crede cu adevărat ce spune, căci cum ar putea un astfel de om să manifeste o neascultare atât de evidentă de El?

Când stai pasiv, nu ești în situația că nu faci nimic. Îți implici activ voința într-o hotărâre de a nu face nimic. Și dacă așa tratezi păcatul și ispita din viața ta, aceasta este neascultare fățișă, pentru că nouă ni se poruncește să ducem războiul acesta bun (1 Tim. 1:18), să ne împotrivim diavolului (Iacov 4:7), să ne străduim să fim sfinți (Evrei 12:14) și să dăm morții acțiunile păcătoase ale trupului (Rom. 8:13).

2 Tesaloniceni 1:11 spune că noi împlinim hotărârile noastre bune și facem lucrarea credinței prin puterea lui Dumnezeu. Dar asta nu anulează sensul cuvântului „dorință” [hotărâre, lit. ESV] și a cuvântului „lucrare”. Parte din acest întreg proces de a umbla vrednic de chemarea lui Dumnezeu constă în implicarea activă a voinței noastre de a fi hotărâți să căutăm și să practicăm neprihănirea.

Dacă în viața ta ai încă păcate care au rămas neatinse sau dacă continui să neglijezi anumite fapte bune doar pentru că te aștepți să fii mântuit fără să lupți, practic îți ocrotești neascultarea. Dumnezeu nu Se va înfățișa cu putere în voința ta în niciun alt fel decât când tu vei pune la lucru acea voință; adică prin hotărârile tale bune – intențiile, planurile și scopurile tale bune.

​Așadar, oamenii care cred în suveranitatea lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă să își folosească voința în lupta pentru sfințenie. „Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre, și nu vor putea” (Luca 13:24). Doar străduiește-te în credința că, în și prin străduința ta, Dumnezeu este la lucru ca să-ți dea voința și înfăptuirea bunei Sale plăceri (Fil. 2:13).

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus