Bucurii de Neclintit Tematică: Putere (tărie spirituală)

30 Decembrie / Îmbrăcați și împuterniciți

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin” (Evrei 13:20-21).

Hristos a vărsat sângele legământului. Prin această răscumpărare reușită, El a obținut binecuvântarea propriei învieri din morți. Acest lucru este chiar mai clar în greacă, deși este suficient de clar și în traducere: „Dumnezeu… L-a sculat din morți pe Domnul nostru Isus… prin sângele legământului celui veșnic”. Acest Isus – înviat prin sângele legământului – este acum Domnul și Păstorul nostru cel viu.

Și, prin urmare, Dumnezeu face două lucruri:

  • El ne echipează cu orice lucru bun ca să putem face voia Lui, și
  • El lucrează în noi ceea ce Îi este plăcut.

„Legământul cel veșnic”, pecetluit cu sângele lui Hristos, este legământul cel nou. Iar făgăduința noului legământ este aceasta: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” (Ier. 31:33). De aceea, sângele acestui legământ nu doar ne garantează echiparea de către Dumnezeu ca să facem voia Lui, ci ne asigură și lucrarea lui Dumnezeu în noi care să facă acea echipare să aibă succes.

Voia lui Dumnezeu nu este scrisă doar în piatră sau pe hârtie, ca un mijloc al harului. Ea este lucrată în noi. Iar efectul este acesta: noi simțim, gândim și acționăm în modalități mai plăcute lui Dumnezeu.

Noi încă avem porunca de a folosi echipamentul pe care El ni-l dă: „duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur”. Dar mai important este că ni se spune de ce: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, spre buna Lui plăcere, și voința și înfăptuirea” (Fil. 2:12-13, ESV).

Dacă suntem în stare să Îi fim plăcuți lui Dumnezeu – dacă împlinim buna Lui plăcere – cauza este că harul lui Dumnezeu, obținut cu sânge, a trecut de la simpla noastră echipare la transformarea noastră omnipotentă.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus