Bucurii de Neclintit

30 martie / Dacă El cheamă, El ocrotește

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.
© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

[Domnul] vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru (1 Cor. 1:8-9).

De ce anume depinzi ca să te asiguri că ai o credință care va dura până la revenirea lui Isus?

Întrebarea nu este: Crezi în siguranța veșnică a mântuirii? Întrebarea este: Cum suntem ocrotiți în siguranță?

Oare perseverența credinței noastre depinde decisiv de bizuirea noastră pe hotărârea proprie? Sau depinde decisiv de lucrarea lui Dumnezeu de a ne păstra credincioși?

Un adevăr minunat și măreț al Scripturii este că Dumnezeu este credincios și îi va ocroti pe veci pe cei pe care El i-a chemat. Încrederea noastră că suntem siguri pe veci este încrederea că Dumnezeu va face orice este necesar ca să ne păstreze până la sfârșit în credință!

Certitudinea veșniciei nu este mai mare decât certitudinea că Dumnezeu ne va ocroti, menținându-ne în credință chiar acum. Dar acea certitudine este măreață pentru toți cei pe care Dumnezeu i-a chemat.

Există cel puțin trei pasaje ale Scripturii care exprimă chemarea lui Dumnezeu și ocrotirea din partea Lui în felul acesta.

1. „El [Domnul] vă va întări [ocroti] până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor. 1:8-9).

2. „Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios, și va face lucrul acesta” (1 Tes. 5:23-24).

3. „Iuda, rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl, și păstrați pentru Isus Hristos: îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite” (Iuda 1-2). (Vezi aceeași realitate prezentată și în Romani 8:30, Filipeni 1:6, 1 Petru 1:5 și Iuda 24.)

„Credincioșia” lui Dumnezeu garantează că El îi va ocroti și păstra pe veci pe toți cei pe care El i-a chemat.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus