Bucurii de Neclintit Tematică: Crucea lui Hristos

30 Noiembrie / Ocara triumfătoare a Crucii

John Piper

Ascultă Pauză

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.

© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.

„Nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în Locul preasfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:25-26).

Nu trebuie să luăm ca pe un lucru de apucat că păcătoșii care vor ajunge în Cer vor avea parte de o primire bună.

Dumnezeu este sfânt, pur, perfect de drept și neprihănit. Totuși, întreaga narațiune a Bibliei vorbește despre felul în care un Dumnezeu atât de măreț și sfânt poate și primește cu brațele deschide oameni murdari și păcătoși ca tine și ca mine, acceptându-ne în favoarea Lui. Cum se poate face aceasta?

Evrei 9:25 spune că jertfa lui Hristos pentru păcat nu a fost ca jertfele aduse de marii preoți dintre evrei. Ei intrau anual în locul sfânt cu jertfe de animale, ca să ispășească pentru păcatele poporului. Dar aceste versete ne spun că Hristos n-a intrat în Cer ca să „pătimească de mai multe ori… pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26).

Dacă Hristos ar fi urmat modelul preoților, El ar fi trebuit să moară an de an. Și pentru că păcatele ce trebuiau acoperite includ păcatele lui Adam și Eva, El ar fi trebuit să înceapă moartea Sa anuală încă de la întemeierea lumii. Dar autorul epistolei tratează acest lucru ca pe ceva de neînchipuit.

De ce? Pentru că asta ar face ca moartea Fiului lui Dumnezeu să arate slabă și ineficace. Dacă ea trebuia repetată an după an de-a lungul secolelor, unde ar fi triumful? Cum am putea vedea valoarea infinită a jertfei Fiului lui Dumnezeu? Ea ar dispărea în ocara suferinței și a morții anuale.

La Cruce a fost ocară, dar ea a fost triumfătoare. „[Isus] a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2).

Aceasta este Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu (2 Cor. 4:4). Mă rog ca, oricât de murdar sau păcătos ești din cauza păcatelor tale, să vezi lumina acestei slave și să crezi.

Din devoționalul „Bucurii de Neclintit”

Sus